Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Veertigdagenboodschap 2014 Paus Franciscus

    In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd gaat paus Franciscus in op de vraag hoe gelovigen Jezus kunnen volgen in Zijn armoede. Wat betekent deze armoede, die voor de gelovigen leidt tot rijkdom? De Nederlandse bisschoppen willen deze boodschap van de paus met het oog op de komende periode van vasten graag onder de aandacht brengen in de eigen Kerkprovincie.Lees verder >>

  • Vastenbrief 2014 van kardinaal Eijk.

    Met Aswoensdag start de Veertigdagentijd, onze voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Deze 40 dagen in het kerkelijk jaar noemen wij ook wel de ‘Vastentijd’. Voor velen van ons is dit een tijd van onthouding, een periode waarin we onszelf ‘de geneugten des levens’ontzeggen of deze minstens op een lager pitje zetten.Lees verder >>

  • Nieuw pastoraal beleid 2014-2017: 'Mensen van de Weg'

    Op donderdag 6 februari jl. was het zover. In het Ludgerusgebouw te Vierakker werd de uiteindelijke versie van ons beleidsplan gepresenteerd. Al onze geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd en we hebben het definitieve beleidsplan gepresenteerd: ‘Mensen van de Weg’.Lees verder >>