Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Campagne voor preventie van grensoverschrijdend gedrag

    Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag.Lees verder >>

  • Willibrordprocessie 2015

    De Willibrordprocessie te Utrecht vindt dit jaar plaats op zondag 13 september. Het is een gebeuren waarbij we met een zekere trots publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het gaat dus om een belangrijk moment voor het Aartsbisdom Utrecht. Mgr. H.Lees verder >>

  • Communicatieplan Parochie HH. Twaalf Apostelen

    Samen onderweg Communicatieplan parochie HH. Twaalf Apostelen Samenvatting In het pastoraal beleidsplan 2014-2017 met als titel ‘Mensen van de Weg’ worden we naast de uitvoering van onze vaste kerntaken uitgenodigd nieuwe wegen in te slaan, omdat we de verantwoordelijkheid ervaren de kerk in onze parochie toekomst te geven.Lees verder >>