Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Jongerenreis Israël 2015

    Het aartsbisdom Utrecht organiseert in de zomer van 2015 een reis naar Israël voor jongeren. We zullen alle hoogtepunten die horen bij een reis naar Israël bezoeken: Nazareth, Bethlehem, Kafarnaúm, varen over het meer van Galilea, drijven in de Dode Zee, slenteren door de oude stad Jeruzalem naar de Olijfberg, de Klaagmuur, het tempelplein en de Heilig Grafkerk.Lees verder >>

  • Toekomstperspectieven voor de parochies

    Het Aartsbisdom Utrecht heeft een notitie geschreven over de toekomstperspectieven voor de parochies. De titel is: Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21ste eeuw. Lees verder >>

  • Periodieke Giften

    Tot 2014 mocht u een periode gift alleen aftrekken bij de belastingdienst als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt de periode gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.Lees verder >>