Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de website van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen met 14 kerken zie plattegrond. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor pastorale en organisatorische zaken. Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen één pastoraal team dat ondersteund wordt door drie diakens, twee parochiemedewerkers en een parochiebestuur.

Het logo van onze parochie stelt een visser met zijn visnet voor. De Apostelen waren voor een groot deel vissers bij het meer van Galilea, vóór ze Jezus volgden, alles achter zich lieten en zijn leerlingen werden. Aan het einde van hun driejarige tocht door het land, vlakbij de eindbestemming Jeruzalem, zei Jezus tegen hen dat zij als vissers begonnen, leerlingen werden en na zijn dood "vissers van mensen" zullen zijn: door het doorgeven van de boodschap komen mensen tot geloof in Jezus Christus. Apostel betekent: verkondiger, brenger van de blijde boodschap. Het logo verwijst naar de twaalf geloofsgemeenschappen die samen onder deze naam als één parochie verder gingen. Intussen zijn daar twee geloofsgemeenschappen (Brummen en Drempt) aan toegevoegd.

Op deze website vindt u onder andere informatie over wat te doen in situaties waarbij u pastorale hulp nodig heeft, contactgegevens van het pastoraal team en breed parochieel team, parochiesecretariaat en parochiebestuur, en veel informatie van de verschillende geloofsgemeenschappen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons parochiesecretariaat per email:  secretariaat@12apostelen.nl; of per telefoon, op dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur: 0575-711310.

 

Nieuws

  • Geslaagde Parochiedag op zondag 4 september!

    De H. Johannes de Doperkerk in Zutphen was om tien uur geheel gevuld, alle zitplaatsen waren bezet. En niet alleen dat! Een groot, samengesteld, projectkoor luisterde de dienst op. De vaste gezangen kwamen uit de Joannesmis. Het gehele breed parochieel team ging voor in deze bijzondere viering en daarmee was ook het altaar geheel in gebruik! Lees verder >>

  • Maatjes gezocht!

    Inmiddels wonen er ca. 500 vluchtelingen in het AZC. Vanuit Kerk & Vluchteling bieden we steun voor de vluchtelingen in de vorm van een 'maatje'; iemand die vanuit haar of zijn christelijk geloof daadwerkelijk naast een vluchteling gaat staan. Tot nu toe hebben we 20 maatjes klaar staan, waarvan een aantal nu actief bezig zijn.Lees verder >>

  • Informatie Geloven Nu (Lochem) najaar 2016

    We gaan het nieuwe seizoen van start met een bijeenkomst over Matteüs 22: 1-14 Titel: “Olympische spelen en deelname” In een gelijkenis van Jezus komt een koning kijken wie er allemaal naar zijn feest gekomen zijn en hij pikt uit de gasten er één uit die op een bepaalde manier opvalt.Lees verder >>