Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Onderweg naar Pasen 2016 Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de website van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen met 14 kerken zie plattegrond. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor pastorale en organisatorische zaken. Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen één pastoraal team dat ondersteund wordt door drie diakens, twee parochiemedewerkers en een parochiebestuur.

Het logo van onze parochie stelt een visser met zijn visnet voor. De Apostelen waren voor een groot deel vissers bij het meer van Galilea, vóór ze Jezus volgden, alles achter zich lieten en zijn leerlingen werden. Aan het einde van hun driejarige tocht door het land, vlakbij de eindbestemming Jeruzalem, zei Jezus tegen hen dat zij als vissers begonnen, leerlingen werden en na zijn dood "vissers van mensen" zullen zijn: door het doorgeven van de boodschap komen mensen tot geloof in Jezus Christus. Apostel betekent: verkondiger, brenger van de blijde boodschap. Het logo verwijst naar de twaalf geloofsgemeenschappen die samen onder deze naam als één parochie verder gingen. Intussen zijn daar twee geloofsgemeenschappen (Brummen en Drempt) aan toegevoegd.

Op deze website vindt u onder andere informatie over wat te doen in situaties waarbij u pastorale hulp nodig heeft, contactgegevens van het pastoraal team en breed parochieel team, parochiesecretariaat en parochiebestuur, en veel informatie van de verschillende geloofsgemeenschappen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons parochiesecretariaat per email:  secretariaat@12apostelen.nl; of per telefoon, op dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur: 0575-711310.

 

Nieuws

  • Elk afscheid een monument

    Kleine persoonlijke beelden ter nagedachtenis aan een dierbare. Een bundel met gedichten die troost kunnen bieden bij afscheid en verlies. Lees verder >>

  • Laat dat AZC maar komen.

    De zaal van het Leger des Heils was donderdagavond 1 oktober puilde uit. Ruim 130 mensen vanuit de breedte van kerken in Zutphen en omgeving, lieten zich informeren en inspireren over “de vluchteling als naaste”: Wat kan je doen voor de bewoners van het AZC dat in maart 2016 opent? Aan het eind van de avond gaven ruim 40 mensen zich op voor de vrijwilligerspool: “als ik wat kan doen….Lees verder >>

  • Koado-Due in Ivoorkust

    We gaan als parochie HH. Twaalf Apostelen voor een paar jaar een vrouwen coöperatie KOADO-DUE In Ivoorkust ondersteunen. De resultaten van onze activiteiten tijdens de vasten 2015 willen we graag met u delen. Lees verder >>