Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de website van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen met 14 kerken zie plattegrond. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor pastorale en organisatorische zaken. Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen één pastoraal team dat ondersteund wordt door drie diakens, twee parochiemedewerkers en een parochiebestuur.

Het logo van onze parochie stelt een visser met zijn visnet voor. De Apostelen waren voor een groot deel vissers bij het meer van Galilea, vóór ze Jezus volgden, alles achter zich lieten en zijn leerlingen werden. Aan het einde van hun driejarige tocht door het land, vlakbij de eindbestemming Jeruzalem, zei Jezus tegen hen dat zij als vissers begonnen, leerlingen werden en na zijn dood "vissers van mensen" zullen zijn: door het doorgeven van de boodschap komen mensen tot geloof in Jezus Christus. Apostel betekent: verkondiger, brenger van de blijde boodschap. Het logo verwijst naar de twaalf geloofsgemeenschappen die samen onder deze naam als één parochie verder gingen. Intussen zijn daar twee geloofsgemeenschappen (Brummen en Drempt) aan toegevoegd.

Op deze website vindt u onder andere informatie over wat te doen in situaties waarbij u pastorale hulp nodig heeft, contactgegevens van het pastoraal team en breed parochieel team, parochiesecretariaat en parochiebestuur, en veel informatie van de verschillende geloofsgemeenschappen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons parochiesecretariaat per email:  secretariaat@12apostelen.nl; of per telefoon, op dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur: 0575-711310.

 

Nieuws

  • Laatste viering in de H. Andreaskerk te Brummen

    Zondag 13 maart 2016 was de laatste viering in de H. Andreaskerk in Brummen. Vele parochianen waren daarbij aanwezig, maar ook vele belangstellenden uit Brummen om de parochianen te steunen bij dit emotionele gebeuren. Lees verder >>

  • Decreet opheffing parochie Levend Water

    In een decreet van het Aartsbisdom is recentelijk vastgelegd dat met ingang van 1 juli aanstaande de parochie Levend Water wordt opgeheven. Daarmee worden de geloofsgemeenschappen H. Andreas in Brummen en H. Willibrord in Drempt, die al sinds 1 mei 2015 onder de pastorale zorg van ons pastoraal team vallen, ook formeel onderdeel van onze parochie.Lees verder >>

  • Vastenbrief kardinaal Eijk 2016

    Ook dit jaar heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk een Brief voor de Veertigdagentijd geschreven. De Brief heeft de titel: Barmhartigheid baant de weg naar een nieuw begin. Lees verder >>