Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk

    Er is veel onbekendheid met het werk van de kerkelijke rechtbank – Officialaat – dat voor het overgrote deel bestaat uit het behandelen van deze procedures tot ongeldigverklaring van huwelijken. Een huwelijk voor de Katholieke Kerk is een sacrament: een heilige en onverbreekbare band.Lees verder >>

  • Informatie kerkelijke uitvaart

    De geloofsgemeenschappen van de parochie HH. Twaalf Apostelen beschouwen het als een belangrijke taak mensen nabij te zijn als ze te maken krijgen met het sterven van een dierbare. Ze willen graag hun medewerking verlenen om met zorg en respect de laatste kerkelijke eer te bewijzen aan de overledene.Lees verder >>

  • Eerste Heilige Communie-viering 25 mei 2014

    Wat? Beeld je in. 21 kinderen uit Joppe, Lochem en Vorden. Ook hun ouders. Drie begeleid groepen. Van start in februari. Prachtig slotstuk op 25 mei in een overvolle Christus Koningkerk! Maken van een kruisteken, het “onze Vader “ bidden, staan op het altaar, zingen met het koor, slingers maken voor het feest, vriendschap, harten en foto’s maken, portret maken, luisteren naar elkaar, verhalen lezen.Lees verder >>