Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Bedevaart Lourdes 2015

    Van 2 t/m 9 mei 2015 gaat het Aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij verheugt zich erop: “Het is mooi om met zo’n grote groep parochianen uit het aartsbisdom op bedevaart te gaan.Lees verder >>

  • Veertig dagen op weg naar Pasen

    Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.Lees verder >>

  • Informatie Geloven Nu Voorjaar 2015 (Lochem)

    “In gesprek” In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.Lees verder >>