Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Cursus: Alles is Lucht?

    over het boek Prediker en moderne kunst geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen… (Pred. 1,8) De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is als lucht.Lees verder >>

  • Priesterjubileum pastoor F. Zandbelt.

    Op zondag 20 juli jl. heeft emeritus pastoor F. Zandbelt zijn 50 jarig priesterjubileum gevierd in een goed bezette St. Janskerk. Met medewerking van een fantastisch projectkoor van ca. 40 zangers en zangeressen uit wel bijna alle 12 locaties van onze Parochie HH.Lees verder >>

  • Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk

    Er is veel onbekendheid met het werk van de kerkelijke rechtbank – Officialaat – dat voor het overgrote deel bestaat uit het behandelen van deze procedures tot ongeldigverklaring van huwelijken. Een huwelijk voor de Katholieke Kerk is een sacrament: een heilige en onverbreekbare band.Lees verder >>