Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • 150-jarig jubileum St. Willibrordkerk te Steenderen

    Na een plechtige eucharistieviering met meerdere voorgangers, waaronder oud-pastoors van de parochie, zal in de kerk het jubileumboek gepresenteerd worden. Het boek is ongekend mooi en informatief geworden met veel foto’s in kleur en zwart/wit. 150 jaar geschiedenis van kerk en parochie beschreven en samengesteld door Wim Jansen en Geert Jansen, met hulp van vele anderen.Lees verder >>

  • Geloven Nu (Lochem) Najaar 2014

    Najaar 2014 met de Geloven Nu gespreksgroep in Lochem. Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, aanvang om 20.00 uur “In gesprek” In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken.Lees verder >>

  • Cursus: Alles is Lucht?

    over het boek Prediker en moderne kunst geen oog wordt verzadigd van zien, geen oor wordt vervuld van horen… (Pred. 1,8) De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is als lucht.Lees verder >>