Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Landelijke Ariens-Herdenking 2014

    De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 16 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 10.Lees verder >>

  • Bedevaart Lourdes 2015

    Van 2 t/m 9 mei 2015 gaat het Aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij verheugt zich erop: “Het is mooi om met zo’n grote groep parochianen uit het aartsbisdom op bedevaart te gaan.Lees verder >>

  • Oproep kardinaal Eijk tot gebed in oktober (Rozenkransmaand)

    Kardinaal Eijk vraagt u allen om persoonlijk en met anderen de rozenkrans te bidden, op voorspraak van de H. Maagd Maria, Koningin van de vrede; met als bijzondere intentie dat alle mensen eens in vrede, veiligheid en vrijheid mogen leven.Lees verder >>