Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Oproep kardinaal Eijk tot gebed in oktober (Rozenkransmaand)

    Kardinaal Eijk vraagt u allen om persoonlijk en met anderen de rozenkrans te bidden, op voorspraak van de H. Maagd Maria, Koningin van de vrede; met als bijzondere intentie dat alle mensen eens in vrede, veiligheid en vrijheid mogen leven.Lees verder >>

  • Eerste parochiele vrijwilligersdag 20 september 2014, een geslaagde dag!

    De eerste parochiële vrijwilligersdag is succesvol verlopen. Ca. 120 vrijwilligers uit 11 Geloofsgemeenschappen werden ’s morgens om 10.00 uur ontvangen met een kop koffie. Er was gelijk een gezellige sfeer van elkaar ontmoeten. Vervolgens werden de vrijwilligers verdeeld in 10 groepen.Lees verder >>

  • 150-jarig jubileum St. Willibrordkerk te Steenderen

    Na een plechtige eucharistieviering met meerdere voorgangers, waaronder oud-pastoors van de parochie, zal in de kerk het jubileumboek gepresenteerd worden. Het boek is ongekend mooi en informatief geworden met veel foto’s in kleur en zwart/wit. 150 jaar geschiedenis van kerk en parochie beschreven en samengesteld door Wim Jansen en Geert Jansen, met hulp van vele anderen.Lees verder >>