H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


Andreashuis dicht

In het licht van de nieuwe maatregelen van ons kabinet om het coronavirus te bestrijden, ziet de locatieraad zich genoodzaakt het Andreashuis voorlopig te sluiten. De maatregelen zijn erop gericht om de sociale contacten te beperken. Wij sluiten ons zoals gezegd hierbij aan. Het Andreashuis gaat daarom vooralsnog in ieder geval vier weken dicht.

We realiseren ons dat het koffie drinken soms een belangrijk lichtpunt in de week is voor de mensen. Via de Andreasklokken blijven we als geloofsgemeenschap onderling in contact. U hoort langs deze weg van ons wanneer het koffie drinken hervat kan worden. Wij roepen iedereen in de tussentijd op om veilig te blijven en om naar elkaar om te blijven zien. Het is mooi wanneer niet alleen God naar ons omziet, maar wij eveneens naar elkaar, als de gemeenschap die we samen vormen.

Agenda: o.v.b.
Op zondag 24 januari is er een oecumenische viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid.
De viering is om 10.00 uur in de Oude of Pancratius kerk.
Voorganger is Diaken Bos.
Aangezien het aantal bezoekers maximaal 30 mag zijn, om deze viering bij te wonen, wordt u verzocht U van te voren aan te melden. Dit kan op woensdag en vrijdag van 17.00 – 20.00 uur bij Willy Hugen 0575-471633. Reserveren per mail heeft de voorkeur: reserveer@pknbrummen.nl 

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

 

Deze gebedsintenties zijn, op verzoek van Pastoor Scheve, naar Zutphen doorgestuurd. Daar zullen ze in de weekendvieringen worden opgenomen in de voorbede.

13 januari
Ap Reugebrink, Annie Peters – v.d. Heijden, Gerda Willemsen – Reukers. Reina Peters
Voor onze zieke medeparochianen.

20 januari
Henk Peters, Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer. Reina Peters
Voor onze zieke medeparochianen.

27 januari
Wijnand Masselink, Jan Vruggink, Henny Huisstede. Reina Peters
Voor onze zieke medeparochianen.

3 februari
Piet Schwegler, Nico Kok, Ap Reugebrink. Reina Peters
Voor onze zieke medeparochianen

Nieuws

Andreashuis dicht
In het licht van de nieuwe maatregelen van ons kabinet om het coronavirus te bestrijden, ziet de locatieraad zich genoodzaakt het Andreashuis voorlopig te sluiten. De maatregelen zijn erop gericht om de sociale contacten te beperken. Wij sluiten ons zoals gezegd hierbij aan. Het Andreashuis gaat daarom vooralsnog dicht.
We realiseren ons dat het koffie drinken soms een belangrijk lichtpunt in de week is voor de mensen.
Via de Andreasklokken blijven we als geloofsgemeenschap onderling in contact. U hoort langs deze weg van ons wanneer het koffie drinken hervat kan worden. Wij roepen iedereen in de tussentijd op om veilig te blijven en om naar elkaar om te blijven zien. Het is mooi wanneer niet alleen God naar ons omziet, maar wij eveneens naar elkaar, als de gemeenschap die we samen vormen.
De locatieraad

Missiewerk in Brummen
Het overkwam u. Het overkwam mij. Onze geloofsgemeenschap en alle mensen uit Brummen zitten er midden in. Midden in de tweede golf en midden in een gedeeltelijke lockdown. En precies daarom is het tijd voor missiewerk. Missiewerk in Brummen, wel te verstaan.
Het is niet makkelijk om onze sociale contacten lange tijd op een laag pitje te hebben staan. Natuurlijk kun je begrijpen waarom de maatregelen nodig zijn, maar dat maakt het niet eenvoudiger. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Wat is er nog om naar uit te kijken? Een mens heeft hoop, geloof en liefde nodig!
Daarom dit pleidooi voor missiewerk. Kijk om naar uw naaste. Wie kunt u een plezier doen met een belletje, een kaartje, een gebed, een boodschap of misschien zelfs een bezoek op afstand? Samen kunnen we dit aan. Ik ga de uitdaging aan. Doet u mee?
Sjoerd van Geffen

 

Allerzielen 
Ondanks dat er geen viering was in de locatie Brummen, kwamen veel mensen in het voorafgaande weekend en op maandag 2 november naar het kerkhof. Bloemen neerzetten, een kaarsje aansteken, herinneringen aan hen die er niet meer zijn…
In gedachten zijn wij bij onze overledenen van het afgelopen jaar.

04 – 12 – 2019 Martinus Nicolaas Hubertus Smis 84 jaar
07 – 02 – 2020 Nicolaas Jacobus Kok 69 jaar
04 – 03 – 2020 Albertus Hendrik Reugebrink 79 jaar
05 – 04 – 2020 Wijnand Gert Cornelis Masselink 44 jaar
13 – 04 – 2020 Petrus Johannes Schwegler 90 jaar
16 – 04 – 2020 Johanna Petronella Peters – van der Heijden 87 jaar
12 – 05 – 2020 Bets Hurenkamp – Pas 84 jaar
22 – -05 – 2020 Johannes Martinus Franciscus Josephus Uiterweerd 77 jaar
29 – 05 – 2020 Rudolf Martinus Gerardus Elshof 69 jaar
23 – 06 – 2020 Jan Piet Vruggink 79 jaar
20 – 07 – 2020 Carolina Maria Reuser – Baumans 98 jaar
22 – 08 – 2020 Gerarda Johanna Willemsen – Reukers 83 jaar
24 – 09 – 2020 Wilhelmina Joanna Maria Hendrika (Mientje) Brouwer 98 jaar

Kerkhofberichten
Kolat Hoyinck heeft een mooie kast gemaakt voor op het kerkhof. Zo kunnen alle materialen droog worden opgeborgen. Bezoekers gaven al aan heel erg blij te zijn met dit mooie stukje handgemaakte vakmanschap. Kolat vertelde dat hij ook andere opdrachten aanneemt.
  

De rok om de rijdende baar van het kerkhof was gescheurd en niet al te mooi meer. Door een vrijwilliger  is deze rok opnieuw gemaakt. Het resultaat is heel erg mooi geworden.

Zaterdag 31 oktober waren er maar liefst 14 vrijwilligers om het kerkhof helemaal winterklaar te maken.  Er werd grind opgebracht, geharkt, blad geblazen, heggen gesnoeid en onkruid  geplukt. Ook het columbarium werd helemaal uitgesopt en het monument voor de  ongedoopte overleden kinderen werd helemaal schoongemaakt. Tijdens de werkzaamheden en de koffie ontstonden mooie gesprekken. Alle helpers waren het eens; het kerkhof ligt er Allerzielen waardig bij!
Na afloop  kreeg een ieder al de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor Allerzielen.  
Jolanda Jansen – Peters
RK kerkhof

Andreasmarkt-commissie
Op maandag 28 september jl. zijn we als commissie voor het eerst weer bij elkaar geweest. We hebben de situatie rondom het CORONA-virus en de impact op de rommelmarkt besproken. Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Martin Elshof. De regelgeving rondom het virus maakt het noodzakelijk dat we als commissie tot 1 januari 2021 geen goederen ophalen. In december zullen we kijken of de dan geldende richtlijnen het toestaan om in januari weer te beginnen met het ophalen van goederen. Als u echt van overbodige goede goederen af wil dan kunt u contact opnemen met Ans Elshof (0575-561115 of op goederen@andreasmarktbrummen.nl). Daarnaast heeft de commissie besloten om dit jaar geen kerstmarkt te houden. De maatregelen van de regering maken het onmogelijk om een kerstmarkt in het Andreashuis te organiseren. Hopelijk kan het in 2021 wel weer. Tenslotte is er afscheid genomen van onze voorzitter Martin Elshof. Zijn opvolgster José Bosman richtte het woord tot hem en sprak veel dank woorden uit. Martin is 40 jaar, waarvan vele jaren als voorzitter, verbonden geweest aan de Andreasmarkt. Het begon allemaal op het initiatief van Pastoor Arie Groenen. Pastor Groenen zocht naar middelen om het Leijser-orgel te restaureren. Samen met een aantal parochianen, waaronder Martin, werd in 1980 de 1e rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst was om trots op te zijn: f 75.000. Na 2 jaar werd er wederom een markt georganiseerd. Dit maal om de dakbedekking op de kerk te vervangen. Hierna kreeg de rommelmarkt commissie een vaster karakter. Vanaf 1991 werd er jaarlijks een rommelmarkt gehouden om het parochiebestuur financieel te ondersteunen. Op 28 december 2007 kreeg de rommelmarkt commissie een meer wettelijk basis en werd de stichting Sint Andreas opgericht. De doelstelling van de stichting werd en is nog steeds ondersteuning van de Brummens katholieke gemeenschap in de breedste zin van het woord.
“Martin je bent bijna vanaf het begin voorzitter geweest en altijd met veel plezier, zover wij dat weten. Tijdens de vergaderingen ging het soms pittig aan toe. Maar je wist iedereen weer tot de vergadering te roepen en elk overleg werd onder het genot van een borrelafgesloten. Martin dank je wel voor al je inzet”.
De Andreasmarktcommissie

Toch opbrengst  voor de Andreascommissie
Corona; een streep door de Andreasmarkt in april. De commissie had natuurlijk al het één en ander aan voorbereidingen getroffen maar deze konden gemakkelijk worden door geschoven naar volgend jaar of worden geannuleerd. Maar Annie Blom had het afgelopen jaar natuurlijk al planten gestekt en opgekweekt. Zij zat met een overschot aan planten en heeft daarom een stalletje voor de verkoop aan het Hallsepad neergezet. Van april tot en met juni zijn daar enorm veel planten verkocht. Annie gaf afgelopen week het geweldig mooie bedrag van € 800.- aan de Andreasmarkt commissie. Dankjewel Annie, voor al je inspanningen!

Een aardige attentie.
Zoals u weet heeft groep 8 van de St. Pancratiusschool een aantal weken gebruik gemaakt van het Andreashuis. De leerlingen hebben daar in alle rust kunnen werken en ongestoord voorbereidingen kunnen treffen voor traditionele eindmusical. Inmiddels is de vakantietijd aangebroken en is de ruimte in het Andreashuisweer van schoollokaal weer veranderd in onze ontmoetingsruimte. Als dank vonden wij op de kast een gevulde koekjestrommel met op de buitenkant een foto van de leerlingen en de naam “St. Pancratiusschool” voorzien van een kaartje: “1000x dank. Wij hebben het hier echt naar onze zin gehad. Fijn dat dit mogelijk was.” Werd getekend door de betreffende leerlingen.  

Sint Pancratiusschool terug op het nest
Het is waar dat de geschiedenis zich soms herhaalt. Want vanaf 11 mei 2020, om klokslag half negen, melden zich weer leerlingen voor de deur van de oude Sint Pancratiusschool. In de rij staand worden ze door de meester binnengelaten. Als in de dagen van weleer. Wij kennen de school beter als ons Andreashuis.
Wat is er aan de hand? Wij mogen niet samenkomen. Dat is nu niet verantwoord. Dus staat het Andreashuis leeg. En basisscholen mogen vanaf 11 mei weer open. Dat moeten ze doen op een veilige manier. In onze anderhalvemetermaatschappij vraagt dat om afstand. En om afstand te creëren is weer ruimte nodig. Daar heeft de Sint Pancratiusschool niet genoeg van. Hoe daar een mouw aan te passen? Eén en één is ook in dit geval twee.
We schoten desgevraagd de Sint Pancratiusschool te hulp door onze ruimte beschikbaar te stellen. Groep 8 start na de meivakantie in ons Andreashuis, tevens de oude Sint Pancratiusschool.
Een knipoog van Onze Lieve Heer.

Schoolreisje uit 1953                                                                                    Anno nu

Nieuwsbrief Andreasklokken
Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten door lokale ondernemers, beren in de vensterbank, klokken die luiden en meer oog en aandacht voor elkaar. De coronacrisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie initiatieven los.

De coronacrisis raakt onze samenleving in de kern. Sommige groepen, zoals alleenstaande ouderen en zelfstandigen, worden hard geraakt. Maar deze crisis gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Mensen willen elkaar nu helpen en er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven.
Een van die nieuwe initiatieven is de nieuwsbrief ‘De Andreasklokken’ die via de mail wordt verstuurd.
Voor alle mensen uit de geloofsgemeenschap H. Andreas willen we de lijnen kort houden. Zeker nu er voor een groot deel van u de vaste woensdagochtend viering en het daarbij onlosmakelijk verbonden koffiedrinken zijn gecanceld. Ook de vaste club mensen van de KBO komen voorlopig niet meer samen.
En deze ontmoetingen zijn veel meer dan alleen maar de viering of de lezing. Juist het sociale aspect is waar veel mensen naar uitkijken. De contacten onderling, het even horen hoe het met iemand gaat, het is zo belangrijk. En wordt nu zo gemist.

Daarom heeft de locatieraad een nieuwsbrief in het leven geroepen. ‘De Andreasklokken’, voor de oudere Brummense parochianen is dit wellicht een bekende naam. In de jaren 40 van de vorige eeuw werden de Brummense soldaten overzee in Nederlands-Indië op de hoogte gehouden van het wel en wee van de parochie H. Andreas.  Destijds een zeer welkom bericht van het thuisfront. En wellicht kunnen de ‘Andreasklokken’ dat nu ook voor u betekenen.
Mocht u de Andreasklokken willen ontvangen of wilt u iets delen dan horen we dit heel graag. Mailadres: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Mw. Reina Peters-Lankhorst
Donderdag 17 december is overleden Mevrouw Reinira Anna – Reina – Peters-Lankhorst uit Brummen, op de leeftijd van 93 jaar.
Mw. Peters woonde op Tolzicht. Woensdag 23 december was haar uitvaart en is zij begraven bij haar man op ons kerkhof.

Mw. Mientje Brouwer
Mw. Mientje Brouwer is geboren op 7 augustus 1922 op het Krabbegat in Cortenoever. Haar leven omspant bijna een eeuw. Als jongste van het grote gezin van zeven zonen en twee dochters heeft zij een fijne jeugd gehad. Na de oorlog veranderde er veel. De meeste broers en zus vlogen uit. Mientje bleef samen met broer Theo en haar moeder, die zij liefdevol tot het eind heeft verzorgd, aan de linkerkant van de boerderij wonen. Arnold met zijn gezin woonde aan de andere kant. Menig zondagmiddag kwam de familie op bezoek en konden wij, neven en nichten, er naar hartenlust spelen. Ook de logeerpartijen waren geliefd. Ze had veel contacten en bezigheden, maakte reizen naar Rome en India en bezocht samen met Heeroom haar beide broers in Canada. In 1974 verhuisde ze samen met Theo en Heeroom naar de Kerkheuvel in Brummen. Daar beleefde ze nog vele goede jaren. Na het overlijden van haar beide broers, verhuisde ze naar een mooi appartement in de Molenhorst. Ook hier wist ze weer een thuiskomen en vertrouwde sfeer te creëren voor zichzelf en haar dierbaren. Ook in Brummen en daarbuiten kende velen haar en werd ze gewaardeerd. Door haar bescheiden opstelling wist ze een ieder voor zicht te winnen. Ze had een scherpe geest en tot het einde toe een goed geheugen. Met een sterke wil wist zij richting te geven aan haar leven. Zij drong echter niets op en wilde zeker niemand tot last zijn. Het geloof heeft altijd een grote rol gespeeld in haar leven. Het gaf haar steun en houvast, maar tegelijkertijd bleef ze kritisch. De Actie Hongerpot voor India was haar maatschappelijk levensproject, vanaf het begin is zij hierbij betrokken geweest. Tot haar 95e was ze nog zeer vitaal, fietsen, lezen, puzzelen en bridgen deed ze graag. Helaas maakte een aanrijding op het zebrapad een einde aan die mobiliteit, hoewel ze daarna nog redelijk herstelde. Haar grootste wens was op de Molenhorst te blijven. Mede door alle liefdevolle verzorging is dit mogelijk gemaakt. Donderdagavond, 24 september is na een lang en welbesteed leven in haar woning aan de Molenhorst, rustig en in vrede overleden mw. Mientje Brouwer in de leeftijd van 98 jaar. Donderdag 1 oktober was, in kleine kring, haar uitvaartviering waarna zij is begraven op ons kerkhof.

In december is mw. Gerritsen- Pelser bijgezet in ons columbarium.
In november is in kleine familiekring de urn met de as van Jan Uiterweerd bijgezet op ons kerkhof.

Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Amen

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris; tel. 0575 566533
Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
Jolanda Jansen
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

Martin Elshof
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!