H. Johannes de Doper – Keijenborg
Kerkstraat 7;  7256 AR Keijenborg
0575 461314
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Algemeen: NL85RABO0125501102
Gezinsbijdrage Keijenborg: NL25RABO0125502958
Gezingsbijdrage Zelhem: NL97RABO0374716390
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen: 06 10065324
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

 

 

Middenkoor – projectkoor.
Zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur is er een catechetische viering met inspirerende teksten en muziek. Plaats is nog niet bekend. Houd hiervoor de website van de HH12 apostelen of het weekblad Contact in de gaten.
Thema: een lied met een verhaal.
Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld het lied van Ramses Shaffy: bid, huil, zing, vecht en bewonder.
De muzikale leiding wordt verzorgt door Frank Sterenborg en Marcus Janssen.

 

Liturgische kalender

Zondag 26 mei, Eucharistievieringpastoor Scheve, Parochiekoor + dopen

Zondag 2 juni, WCV, Werkgroep, jaargedachtenis, Parochiekoor

Zondag 9 juni, Eucharistieviering, pastoor Baneke, Parochiekoor

Zondag 16 juni, WCV, Diaken Ten Bruin, Parochiekoor

Zaterdag 22 juni, Kermis, Eucharistieviering , pastoor Scheve, 2 Gether

Zondag 30 juni, WCV, Werkgroep, jaargedachtenis , Herenkoor

 

 

Mariakapel open 
De Mariakapel is open van ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur.
In het grote portaal staat een tafeltje met boekjes en stencils om mee te nemen, met informatie dat anders achter in de kerk ligt. Ook enkele mooie gedichten.
En is er de mogelijkheid om kaarsen op te steken.

 

 

Doopvieringen 2024
dopen kind
Aanmelden voor opgave van uw kind bij het secretariaat van de Parochie 12 Apostelen. Zie voor meer gegevens bij de startpagina onder “wat te doen bij”.  Of mail naar secretariaat@12apostelen.nl

 

Gebedsintenties

Gebedsintenties (bijgewerkt d.d.30-05-2024)
Zondag 26 mei + dopen Rosalynn Hofman 
Geert Jansen, Wim en Riek Besselink-Hoenderboom en overl. Kinderen, Gerda van Uum, Annie Beunk-Lamers, Pastoor Van Zanten, Riet Niesink-Schennink, Theo Damen, Grada Wenting-Arendsen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 2 juni, Jaargedachtenis voor Hendrik Hofstede
Geert Jansen, ouders Johan en Jo Hendriks-Sessink, Fam Gerritsen-Hilge, Hendrik Hofstede, Annie Beunk-Lamers, Pastoor Van Zanten, Riet Niesink-Schennink, Grada Wenting-Arendsen, Marie Mulder-Mentink, Theo Damen
Zondag 9 juni
Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Geert Jansen, Annie Beunk-Lamers, Pastoor Van Zanten, Riet Niesink-Schennink, Grada Wenting-Arendsen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 16 juni
Geert Jansen, Hendrik-Hofstede, Annie en Theet Beunk-Lamers, Pastoor Van Zanten, Riet Niesink-Schennink, Grada Wenting-Arendsen, Theo Damen, Marie Mulder-Mentink
Zaterdag 22 juni Kermis
Leden en overleden leden schuttersgilde St. Jan, Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Gerard van Aken, Familie van Aken, Familie van Uum-van Ditshuizen, Gerda van Uum, Pastoor van Zanten, Riet Niesink-Schennink, Theo Damen, Grada Wenting-Arendsen, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 30 juni, Jaargedachtenis voor Wilhelmien Hermans-Hofstede 
Hendrik Hofstede, Riet Niesink-Schennink, Grada Wenting-Arendsen, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 7 juli
Hentje Hermsen, Familie Gerritsen-Hilge, Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Geert Jansen, Bennie en Nettie Besselink-Wicherink, Grada Wenting-Arendsen , Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 14 juli
Hendrik Hofstede, Grada Wenting-Arendsen, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 21 juli
Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Grada Wenting-Arendsen, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 28 juli
Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 4 augustus
Familie Gerritsen-Hilge, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 11 augustus
Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink
Zondag 18 augustus
Ouders Johan en Jo Hendriks-Sessink, Geert Jansen, Marie Mulder-Mentink

te beluisteren via kerkdienstgemist (v/h kerkradio) locatie Keijenborg

 

 

 

Nieuws

In memoriam Riet Niesink
Op 16 april jl. overleed Riet Niesink-Schennink. Decennia lang heeft Riet zich met tomeloze energie ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Haar activiteiten waren bijna teveel om op te noemen. Zo verzorgde zij de planning van de lectoren, en zorgde ervoor dat iedereen zijn lezingen kreeg. Tot het laatst verzorgde ze de Vastenactie, de hele organisatie en de afwikkeling ervan. Samen met Susan Besselink vormde zij werkgroep 1, die woord &communievieringen verzorgde. Dat betekende het voorbereiden en in elkaar zetten van vieringen. Zelf ging ze ook lange tijd voor. Riet was lid van de vroegere parochieraad, was er jarenlang voorzitter van, maar ze was ook nog steeds actief in de huidige pastoraatgroep. Ze had altijd een goede inbreng, was actief aanwezig, positief kritisch, maar gaf ook een schouderklopje of een duim wanneer de zaken goed verlopen waren. Riet was bovendien jarenlang de contactpersoon tussen Maria Postel en de kerk, ook voor de gebruikers van de kerktelefoon was ze de contactpersoon. Vier jaar geleden, toen de 85 werd, werd ze koninklijk onderscheiden voor al het vrijwilligerswerk, waaronder het vele werk dat ze deed voor onze geloofsgemeenschap. Ze was overdonderd, beduusd, maar voelde zich ook vereerd, gewaardeerd en dankbaar. Het was haar zo gegund! In een interview zei ze ‘het geloof geeft me houvast en steun’. Iets wat wij allen kunnen gebruiken! Wij danken Riet voor alles wat ze voor ons en onze geloofsgemeenschap heeft gedaan. Rust zacht, lieve Riet.
Pastoraatgroep/locatieraad

 

In memoriam pastoor C. van Zanten
Pastoor van Zanten werd geboren te Kockengen op 24 mei 1928. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 was hij achtereenvolgens kapelaan te Blauwhuis, Zeddam, Vinkeveen, Apeldoorn (H. Victor) en Arnhem (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen).
Met ingang van 19 augustus 1966 werd hij benoemd als moderator en godsdienstleraar aan de rooms-katholieke LTS te Arnhem en met ingang van 1969 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Willibrordparochie te Olburgen. Per 1 augustus 1973 werd hij benoemd tot moderator en godsdienstleraar aan de Titus Brandsma Mavo te Arnhem-Zuid. Met ingang van 1 september 1977 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de parochie H. Johannes de Doper te Keijenborg. Van 15 februari 1987 tot 1 maart 1990 was hij tevens pastoor van de H. Willibrord parochie te Vierakker. Met ingang van 1 september 1990 werd hij tevens benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Willibrord parochie te Steenderen. Op 1 juni 1993 ging hij met emeritaat.

Op 2 april 2024 is pastoor C. van Zanten overleden in de leeftijd van 95 jaar in het Fraterhuis St. Jozef in De Bilt.
De uitvaartviering heeft op woensdag 10 april plaatsgevonden in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het katholieke kerkhof te Keijenborg.

 

Jubilarissen bij het koor 2gether.

Op zondag 7 april in Steenderen en op zondag 21 april 2024 in Keijenborg werden in totaal 3 leden van het koor 2gether gehuldigd voor hun inzet voor katholiek kerkmuziek.
Wij feliciteren de koorleden, Ans Mentink en Ingrid Teunissen met hun 25-jarig jubileum en Wilma Giesen met haar 40-jarig jubileum.

 

 

 

 

 

Terugblik Kliederkerk 3 maart 2024

Een groot aantal kinderen, met hun ouders en/of oma/opa,  was die zondagmiddag naar de Remigiuskerk gekomen om samen bezig te zijn rond het verhaal van de schepping. Eerst werd gekeken en geluisterd naar het verhaal van het begin. Daarna was er een uur om te ontdekken, te knutselen, te zaaien, aan iemand te denken en zelfs te chillen onder een sterrenhemel.  En dat allemaal rondom de 7 dagen, waarin volgens het verhaal hemel en aarde en  alles wat leeft, groeit en bloeit vorm heeft gekregen.

In de afsluitende viering werd met de kinderen teruggekeken op wat er beleefd, gedaan en gemaakt was. Kinderen waren verrast dat ze een pingpongballetje konden laten zweven boven een haarföhn.  Verder konden ze b.v. een vogel laten vliegen, een vis-sleutelhanger maken of een graspoppetje. Er kon een figuur gemaakt worden van wegwerpmateriaal,  er was een scheiding voelbaar in een sensory-bag en nog veel meer.

Na een gebed en danklied werd de zegen uitgesproken, waarbij de kinderen onder een grote parachute mochten plaatsnemen die door de volwassenen werd vastgehouden.

Afgesloten werd met het samen eten van lekkere hapjes in het kader van de scheppingsdagen. Hierbij kon gezellig nagepraat worden. Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag.

Op zondag 9 juni is er weer zo’n leuke middag in de Remigiuskerk in Hengelo. Zet die datum alvast in de agenda! Via de basisscholen in Hengelo en Keijenborg worden t.z.t. uitnodigingen verspreid. Voor meer info: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

 

Ideeënbus
In de Mariakapel staat sinds kort een ideeënbus.
Daarin kan men een ingevuld talentenjachtformulier deponeren. Op het talentenjachtformulier kun je aangeven wat je voor de kerk wilt betekenen, welk talent je kunt inzetten.
Ook kun je er ideeën in kwijt: mogelijkheden waaraan jij zit te denken, maar ook welke wensen er bij jou leven. Hiervoor liggen ook formulieren in de Mariakapel.

 

 

Vastenactie
Project “Een waardig leven voor vrouwen in Indiase sloppenwijken”
Het leven in de sloppen van de stad Indore is zwaar. Een trainingsprogramma helpt vrouwen in deze wijken economisch zelfstandig te worden. Zodat zij en hun gezinnenvolwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Veel inwoners komen van het platteland en zijn ongeschoold. Ze hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. En het onderwijs dat de overheid verzorgt is slecht. Zo blijft de armoede in stand. Ook met de gezondheid en hygiëne gaat het helemaal niet goed.
Zusters van St. Joseph helpen vrouwen en kinderen in de sloppenwijken om voor zichzelf op te komen. Activiteiten op gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid maken vrouwen zelfbewust en economisch onafhankelijk zodat ze op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Deze zusters zetten zich iedere dag in voor deze mensen.
Vastenactie steunt dit werk. Helpt U ook mee?
Bij deze “Onderweg” heeft u het vastenzakje ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, er staat een bus achter in de kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN:NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2024.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Werkgroep MOV

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari jl. was er na de viering van 10.00 uur een nieuwjaarsreceptie achterin de kerk. Dini Nijenhuis sprak de aanwezigen toe met een terugblik op 2023. Ze bedankte iedereen voor zijn betrokkenheid en trouw aan de kerk en sprak de hoop uit hier in 2024 weer op te mogen rekenen. Dat wij samen de kerk levend kunnen houden en echt deel uit laten maken van de Keijenborgse gemeenschap. Zij sloot af met een prachtig gedicht.
Er werd onder genot van een kopje koffie en later ook nog een drankje getoast op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook de prijswinnaars van de deelnemers aan de kerstmarkt bekend gemaakt. Zij ontvingen ze een prijsje.

Kerkbalans
Wij willen alle parochianen die positief op de kerkbalans hebben gereageerd bedanken voor hun toezegging en bijdrage.
Ook willen wij onze lopers bedanken voor hun inzet. Nogmaals hartelijk dank

Geslaagd kerstconcert Keijenborg
Op maandagavond 18 december jl. werd er na jaren weer een kerstconcert gehouden in de kerk van Keijenborg. De zang werd verzorgd door het Vordens Mannenkoor en het Vocaal Ensemble Keijenborg. Er waren heel wat muziekliefhebbers op afgekomen, zodat de kerk 3/4 was gevuld. De twee koren zongen afwisselend liederen, ook werd er een aantal liederen samen gezonden. Bovendien werd er door beide koren een lied gezongen, waarbij er een solist optrad.
De kerstsfeer was duidelijk aanwezig. Als muzikaal intermezzo speelde de dirigent van het Vordens Mannenkoor een pianostuk. Aan het eind van het kerstconcert werd de dirigenten van de twee koren en de solisten gevraagd naar voren te komen om een bedankje te krijgen. Daarna volgde de afsluiting met de samenzang van ‘Ere zij God’.
De vicevoorzitter van de pastoraatgroep sloot af door de aanwezigen een fijne kerst te wensen. Onder het genot van een drankje kon men nog napraten. Al met al een geslaagd kerstconcert.

 

Nieuws van de begraafplaats
De tarieven voor 2024 zijn door het bestuur van de Stichting vastgesteld. Alleen het tarief van de verstrooiing van as van een overledene is gewijzigd. De overige tarieven zijn onveranderd gebleven.
Tevens heeft het bestuur per 30 november 2023 een nieuw reglement vastgesteld. Hierin zijn nu o.a. ook bepalingen opgenomen over verstrooiingen van as van overledenen. Hiermee is het reglement weer helemaal bijgewerkt. Zowel de tarieven als het nieuwe reglement kunt u inzien op de website: www.begraafplaatskeijenborg.nl

 

2Gether viert jubileum met Projectkoor
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat samen zingen…
• het gevoel van saamhorigheid en sociaal welzijn versterkt
• de hartslag omlaag brengt
• stress vermindert
• de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ oxytocine stimuleert
• de empathie vergroot
• het gevoel van controle versterkt
• de levensverwachting verhoogt
Waarom zing jij nog niet? Waar wacht je nog op? Ga ook zingen en vier met ons mee!

Projectkoor
Het koor 2Gether bestaat 10 jaar in 2023! Dit willen we vieren met een concert op zondag 19 november 2023. Wij willen je uitnodigen om mee te zingen in een projectkoor om het concert vorm te geven. Het projectkoor gaat in 4 repetities (20:00 – 21:45 uur) op 25 oktober, 1, 8 en 15 november circa 10 liederen instuderen. Op 19 november worden de liederen, samen met teksten en gedichten, ten gehore gebracht vanaf 10:00 uur in de kerk in Keijenborg. Wil je meezingen in dit projectkoor en meewerken aan dit verrassende optreden? Stuur een mail om je aan te melden naar jubileum@koor2gether.com (ook voor meer informatie).

2Gether
2Gether is in 2013 ontstaan door het samengaan van de jongerenkoren Rejoice uit Keijenborg en Vocal Motion uit Steenderen. Nog steeds zingt een groep van mannen en vrouwen in de middenleeftijden (wij zijn niet piepjong en ook niet stokoud) met veel plezier. Met de liederen willen de koorleden anderen inspireren. Wij willen de boodschap van het lied overbrengen op de luisteraar zodat deze geraakt wordt. 2Gether heeft een breed repertoire van moderne en popliederen, denk aan Schouder aan schouder van Guus Meeuwis en Marco Borsato, Hallelujah van Leonard Cohen of So strong van Labi Siffre.

 

Olburgse altaarsteen naar Keijenborg
Op zondagochtend 5 november werd de H. Willibrordkerk in Olburgen aan de eredienst onttrokken. Later die zondag werden de altaarsteen, het Allerheiligste, het Evangeliarium, de Heilige Oliën en de Paaskaars overgebracht naar de Sint Jan de Doperkerk in Keijenborg. Dit alles vond plaats in een vesperviering die vol was van symboliek. Emotioneel beladen ook, de ene geloofsgemeenschap droeg immers het meest sacrale en dierbare over aan de andere gemeenschap.
Net als de altaarstenen uit Baak, die eerder dit jaar in Keijenborg kwamen, zal ook de Olburgse altaarsteen een speciale plek krijgen in onze kerk.
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat we de gelovigen uit Olburgen, net als die van Baak, en andere omliggende geloofsgemeenschappen waarvan de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, een nieuw onderkomen willen bieden. Samen moeten we de toekomst in!
Pastoraatgroep/locatieraad Keijenborg

 

Overleg met Baak
Op 15 augustus heeft er een goed overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de geloofsgemeenschap Baak. De Keijenborgse pastoraatgroep/locatieraad en die van Baak willen meer gaan samenwerken nu de kerk in Baak is onttrokken aan de eredienst. De Keijenborgse kerk is ook voor mensen uit Baak! Een eerste plan is om op bepaalde zondagochtenden vanuit Baak vervoer te regelen naar Keijenborg.

Orgel te koop
In onze kerk hebben we sinds kort een ander orgel. Dit orgel komt uit de kerk in Baak. Dat betekent dat ons oude orgel, dat nog in prima staat is, te koop is. Het gaat om een Omegan 9000m. Deze is gemaakt en wordt gerepareerd door Eminent Orgelbouw B.V. te Lelystad. Mocht u belangtelling hebben, neem dan contact op met Ciska Gerritsen. (06-10065324 / ciska.gerritsen@outlook.com)

 

Afscheid Lectrices
In de loop van anderhalf jaar tijd zijn drie van onze lectrices gestopt. Annie Welling en Dorothe de Valk stopten in verband met ziekte. Wij danken hen voor de trouwe inzet en wensen hen het allerbeste toe.
Ook Annie Niesink is gestopt na 36 jaar lectrice te zijn geweest. Een prestatie op zich! Ook Annie danken we voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Mocht men de wens hebben om ook iets voor de kerk te doen, aarzel dan niet en laat het ons weten. Zonder vrijwilligers geen kerk!
Locatieraad/pastoraatgroep

 

De kerk te gebruiken bij overlijden
Wij zijn verheugd dat het hoofdbestuur van de HH. Twaalf Apostelen de keuze heeft gemaakt dat de St. Jan de Doperkerk open blijft net als de kerk in Lochem en Zutphen.
Hierdoor willen wij de geloofsgemeenschap van Keijenborg/Zelhem op de hoogte brengen met hetgeen al mogelijk is in de St Jan de Doperkerk van Keijenborg.

Momenteel al mogelijk:
• Door aanwezigheid van eigen aula, is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard in de kerk. Met als voordeel, dat u als parochiaan van de geloofsgemeenschap in uw eigen omgeving afscheid kunt nemen van de overledene zonder dat de overledene elders moet worden opgebaard.
• Mogelijkheid tot een afscheidsdienst – zonder lid van pastoresteam.
• Een avondwake, waarbij gelegenheid is tot condoleren.
• Een uitvaartviering met aansluitend een begrafenis of crematie.

Wat willen wij verder nog doen:
In samenwerking met dorpshuis de Horst willen wij na afloop van een herdenkingsdienst of avondwake de mogelijkheid bieden deze af te sluiten met een arrangement van dorpshuis de Horst. Verschillende mogelijkheden hiervoor zijn bespreekbaar.

 

 

In memoriam Ernest Koers
Op 19 november jl. is onze organist Ernest Koers overleden. Ernest was vaste organist, eerst bij het dameskoor later bij het parochiekoor, dat hij zowel op zondag als doordeweeks begeleidde. Ook met alle repetities was hij er. Bovendien was hij organist bij het kinderkoor in de tijd dat Jan Idink daarvan de dirigent was, later was hij organist van het kinderkoor als dat zong bij de Eerste Heilige Communie of bij Kindje Wiegen. In de coronatijd ving hij de ontbrekende koren vaak op door solo op het orgel te spelen.
Ernest speelde niet alleen in onze kerk, maar ook in die van Vorden, Olburgen, Hengelo, Gaanderen, Vierakker en Drempt. En dat deed hij maar liefst 68 jaar lang! Orgelspelen was dan ook zijn grote passie.
Voor al zijn muzikale werk kreeg hij in 2016 de Gouden Speld van de Sint- Gregoriusvereniging uitgereikt uit handen van pastoor Scheve.
Wij willen Ernest heel erg bedanken voor zijn tomeloze inzet in al die jaren. Moge hij rusten in vrede.
Locatieraad/pastoraatgroep

 

Kerkelijke Onderscheiding
Op zondag 27 november is de kerkelijke onderscheiding van de Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht uitgereikt aan de heer Henk Stapelbroek bij gelegenheid van  zijn 40-jarig koorjubileum.
Hem is de Eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld door Pastoor Scheve. Mede namens de parochie wordt de jubilaris van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek balsem voor de ziel. Ook binnen onze geloofsgemeenschap is een goed gesprek mogelijk. Mensen die graag eens zouden willen praten met iemand uit onze bezoekersgroep kunnen contact opnemen met Ria Boers. Ook mensen die namens de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn tweeën) mensen zouden willen bezoeken kunnen contact met haar opnemen. Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@upcmail.nl)

 

Willy Niesink stopt als koster

In 2007 is Willy Niesink gestart om wijlen Reina Hermans te helpen met het kosterwerk. Ieder weekend was er een viering, waarvan 80% eucharistievieringen. Bovendien waren er toen nog veel uitvaarten die werden verzorgd vanuit het kerkgebouw. De crematoria kwamen pas later in opmars. De wensen van de familie die kenbaar waren gemaakt aan de uitvaartverzorgers werden zo veel mogelijk tot uitvoering gebracht. Zo kon en kan men nog steeds achterin de kerk (aula) worden opgebaard. Men kan dan als familie zo vaak men wenst afscheid nemen van de overledene. En uiteraard kan er nog steeds vanuit de kerk een uitvaart worden verzorgd.
Later, na het overlijden van Reina Hermans in 2010, werd Willy Niesink het eerste aanspreekpunt van alle zaken in de kerk. Van het openen van de kerk bij koorrepetities tot voor de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, het Huwelijk en een uitvaart.
Maar ook bij de overige gebeurtenissen in de kerk stond ze haar ‘mannetje’. Zij zorgde ervoor dat alles goed was voorbereid en netjes gereed stond. Zij onderhield ook contacten met de voorgangers.
Afgelopen december gaf Willy Niesink aan dat al het kosterwerk haar te veel moeite kostte, daar haar gezondheid haar wat in de steek liet.
Ze werd in het weekend al een tijdje geholpen door Hans Limbeek en doordeweeks door Gerard Stapelbroek.
Als blijk van waardering en dank hebben de locatieraad en pastoraatsgroep een Willibrordplaquette aangevraagd, welke haar in de viering op Eerste Pinksterdag is overhandigd door pastoor Scheve.
Onlangs werd Willy gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap van het parochiekoor, gelukkig blijft ze hierin gewoon doorzingen. Ook zorgt zij samen met Toos Sessink iedere week voor de schoonmaak, zodat de kerk er netjes bij staat.
Nu Willy Niesink stopt, komt er een eind aan een tijdperk.
Om tot een nieuwe invulling van de kostertaken te komen hebben we nieuwe mogelijkheden verkend en zijn er diverse mensen benaderd. Het heeft even geduurd maar met trots kunnen wij nu mededelen dat er een groepje mensen is dat de taken van Willy Niesink overneemt. Zo zullen doordeweeks Gerard Stapelbroek en Paul Seesing de zaken verzorgen en zullen in het weekend (zondag) Hans Limbeek en Ciska Gerritsen dit doen. De groep onderhoudt onderling contact, mocht er zich onverwachts iets voor doen.
Mocht men denken, ik wil ook graag wat betekenen voor de kerk, aarzel niet en meld je aan bij Ciska Gerritsen 06-10065324 of op donderdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur op het secretariaat.

 

Eerst Heilige Communie in Keijenborg. 

Zondagmorgen 22 mei deed het zonnetje zijn best. Het was feest in de kerk van Keijenborg. Hier ontvingen 16 kinderen uit de geloofsgemeenschappen van de Vijfslag, Hengelo Gld en Keijenborg/Zelhem deze morgen hun Eerste Heilige Communie. Dit alles na een noodgedwongen uitstel van twee jaar als gevolg van de coronapandemie. De kinderen hadden zichzelf voorgesteld aan de geloofsgemeenschap in de viering van 10 april 2022 en hun foto’s waren opgehangen aan een poort waar ze doorheen liepen.

De werkgroep Eerste Heilige Communie – Sylvia Jaaltink en Carmen Wullink – kreeg medewerking van de school, zodat de voorbereidingen op de basisschool konden worden gedaan. De communicantjes hadden goed hun best gedaan, dat alles was ook te merken tijdens de feestelijke viering. De kinderen, die voor deze gelegenheid zelf de liederen verzorgden onder leiding van dirigente Gemma Huttinga en organist Ernest Koers, zongen uit volle borst. Ze waren enthousiast.
De communicantjes hadden ook een goed doel uitgekozen, waarvoor ze geld bij elkaar hadden gebracht door allerlei klusjes te doen zoals o.a. autowassen, kamer opruimen, grasmaaien en boodschappen doen.
De kerk was voor deze gelegenheid dan ook feestelijk versierd met ballonnen, bogen en bloemen.
Ook de ouders waren hierbij ingeschakeld.
De kerk was geheel gevuld met familie en gelovigen, iets wat eenieder een goed gevoel gaf.
De viering werd voorgegaan door pastoor Scheve, samen met de werkgroep.
Na de viering bedankten de ouders de werkgroep hartelijk voor zijn inzet en voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De werkgroep bedankte op zijn beurt pastoor Scheve, Gemma Huttinga, organist Ernest Koers en fotograaf René Lovink.
Al met al kan er teruggekeken worden op een mooie, geslaagde en feestelijke viering.

 

Willy Niesink en Truus Hermans gehuldigd voor 40 jaar kerkkoorzang

Omdat het in coronatijd niet mogelijk was, viel dit zondag 15 mei ten deel aan Willy Niesink en Truus Hermans. Beiden hebben 40 jaar gezongen, eerst bij het dameskoor en vanaf 2010 in het Parochiekoor van Keijenborg.
Tijdens deze feestelijke viering werd aan hen de zilveren Gregoriusspeld en een oorkonde uitgereikt. Door één van de koorleden werden de jubilarissen en hun familie toegesproken. Beiden werden van harte gefeliciteerd en bedankt voor hun trouw aan het koor.
Maar beide dames hebben nog veel meer gedaan voor de kerk. Truus heeft altijd samen met Riet Kleve de gezangen uitgezocht voor de vieringen en ze is ook nog bibliothecaris! Dat ze met dit alles gewoon doorgaat is echt een dankwoord waard.
En ook Willy, zij is al vanaf 2010, toen Reina is overleden, koster. En dat houdt heel veel in! Iedereen heeft altijd bewondering gehad voor haar, voor het vele werk en gegeven tijd en zeker ook voor Harrie, haar man. Een huldiging is hier helemaal op zijn plaats. Jubilarissen, familie, koor, organist en voorgangers werden uitgenodigd dit met een gezellig samenzijn te besluiten in Dorpshuis De Horst.

 

In memoriam Riet Kleve 
Op 25 september jl. is Riet Kleve overleden. Riet was decennia lang een van de drijvende krachten binnen onze geloofsgemeenschap. Al sinds 1969, toen het dameskoor werd opgericht, was ze erbij. Toen in 1979 organist Lurvink van het dameskoor overleed nam Riet het dirigentschap over en bespeelde haar man Jan het orgel. Later, in 1995, toen Jan overleed, nam ze het dirigentschap van het herenkoor ook op zich. In 2010 kwamen er vijf heren bij het dameskoor. Vanaf die tijd ging men verder onder de naam ‘parochiekoor’.
Riet zou dirigent blijven van het parochiekoor tot zomer 2021. Ze deed dat alles met een tomeloze passie en inzet. Dat ze al ver in de tachtig was had haast niemand in de gaten: tot op het laatst was ze een brok energie. Naast haar werk als dirigent was ze ook actief in verschillende werkgroepen. Zo zat ze jarenlang in het liturgisch beraad en was ze ook heel lang actief in de parochieraad en later in de pastoraatgroep. Nooit sloeg ze een vergadering over. Voor het vele werk dat ze voor onze geloofsgemeenschap verrichtte kreeg zij in 2013 een pauselijke onderscheiding toegekend: Pro Ecclesia et Pontifice. En die eervolle onderscheiding was meer dan verdiend.
Riet, dank voor je inzet. Rust in vrede.
Pastoraatgroep/locatieraad.

 

Oproep Raad van Kerken, Halle, Keijenborg, Zelhem
2 maal per jaar is er een oecumenische viering afwisselend in de kerken van Halle, Zelhem en Keijenborg. Voor de werkgroep van Keijenborg is er dringend behoefte aan hulp.
Het zou fijn zijn als ook jongere mensen hieraan zouden willen meewerken. Aanmelden kan bij Ans Steentjes 0612678512 of mail anssteentjes@live.nl.

 

Onderscheiding Eremedaille St. Gregorius in goud
Het bestuur van de diocesane Sint Gregoriusvereniging heeft een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toegekend aan: Reinierus Antonius Maria (Reinder) Jansen. De onderscheiding is op 12 december 2021 uitgereikt door Diaken Anton Bos. Reinder Jansen heeft ruim 40 jaar gezongen in de kerk. Eerst in Zelhem, het koortje dat daar de vieringen verzorgde, later bij het Herenkoor van Keijenborg, waar hij nu nog actief is. Bij deze feliciteren wij de jubilaris met deze onderscheiding!

 

 

Persbericht d.d. 25 november 2022

Parochie HH. Twaalf Apostelen ontwikkelt toekomstvisie kerkgebouwen
Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard aan een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid brengt het parochiebestuur ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatieraden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg.

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige locaties gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.
“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die openblijven.”
In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.

 

Mededeling van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen
Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk, per 1 januari a.s. als pastoraal werker voor onze parochie heeft benoemd: mevrouw Carin Timmerman

Mevrouw Timmerman werd 60 jaar geleden geboren in Hengelo Overijssel. Zij heeft haar theologische studies voltooid aan de Hoge School Hengelo en de Fontys Hoge School Utrecht. Momenteel is zij werkzaam in het pastoraat van de samenwerkende parochies te Hengelo-Borne-Delden. De plezierige kennismaking met haar geeft ons als bestuur alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens een plechtige Vesperviering op vrijdag 7 januari a.s. om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

 

 

 

 

Uitbreiding mogelijkheden van asbestemming op begraafplaats Keijenborg
De laatste weken zijn werkzaamheden verricht om een strooiveld op de begraafplaats te realiseren. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Er zal nog een boom worden geplaatst en andere beplanting worden aangebracht. Het veld wordt in het voorjaar van 2022 ingezaaid met een strooimengsel van bloemen. Eén keer per jaar, in het najaar, wordt het veld gemaaid. Tevens wordt er nog een bankje geplaatst.

Op 31 oktober 2021 is, aansluitend aan de viering van Allerzielen, het strooiveld ingezegend door emeritus diaken Theo ten Bruin.

Op een natuursteenmonument kunnen ter nagedachtenis aan een overledene gedenkplaatjes, voorzien van naam, geboortedatum en sterfdatum, worden aangebracht. Dit gedenkplaatje is bij het bestuur van de Stichting aan te vragen.

Het is niet toegestaan gebonden boeketten, bloemen, planten of andere blijvende vaste voorwerpen op het strooiveld te leggen. Alleen bij het natuursteenmonument mogen boeketten of bloemen worden gelegd.

Alleen met toestemming van het stichtingsbestuur en in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, kan as worden verstrooid. Voor datum en tijdstip van de verstrooiing moet een afspraak worden gemaakt met José Lamers, telefoon 0575 46 41 62. Het tarief voor een verstrooiing, inclusief naamplaatje met 5 jaar plaatsingsrecht, kunt u vinden bij de tarieven op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl.

Bestuur R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper Keijenborg

 

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd
Koorleden worden jaarlijks tijdens de Cecilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.

Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspeld opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het ‘Lang zal ze leven’ dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

 

 

 

Keijenborg komt weer bij de tijd   

        

Nadat met de Keijenborgse Kermis 2019 een start is gemaakt met de donatie-actie voor de kerkklok, is het dan nu zover: de wijzerplaten en de torenhaan met wereldbol zijn gereed.
In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen.
Het geheel werd ingezegend door pastoor Scheve. Wij willen dan ook alle donateurs nogmaals hartelijk danken.

 

 

Geschiedenis van het Parochiekoor Keijenborg 1969-2019.
In de zomer van 1969 nemen Pastoor Dijkers en de ons aller bekende Jan Kleve, het initiatief, een Dameskoor voor rouw- en trouwmissen in het leven te roepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks geoefend. We begonnen met 16 dames. Toen het koor te groot werd voor in de huiskamer bij de familie Kleve, hebben we jaren lang in de St. Bernardus- school gerepeteerd en vandaar zijn we naar de Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we onze eerste trouwmis gezongen. Het koor groeide door en met het 25 jarig jubileum waren we al met 24 zangeressen. Dit jubileum is feestelijk gevierd. We waren toen allang niet meer alleen voor de rouw- en trouwmissen. We omlijstten met onze zang, ook veel weekendvieringen. Ook in de avondwakes in onze Geloofsgemeenschap, zorgden wij voor de zang. Met hoogfeestdagen zongen we samen met het Herenkoor mooie vierstemmige missen. Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en was Jan achter het orgel te vinden. Dit in verband met het overlijden van de heer Lurvink die tot dan toe organist was voor zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 overleed Jan Kleve, veel te vroeg. Vanaf die tijd werd Riet ook dirigent van het Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk onderscheiden met de Pro-Ecclesia-Etpontifice. Hierin werd ook haar man Jan postuum geëerd voor het vele werk, door hem gedaan, in onze parochie. Gerard van de Woerd en Ernest Koers, waren vervolgens onze organisten. Toen we in 2009 ons veertig jarig bestaan vierden, was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 2010 zijn we een Parochiekoor geworden, samen met 5 heren die overdag ook beschikbaar waren. We repeteren één keer per week op de maandagavond in de sacristie, met gezamenlijke koffie na! Ook gaan we twee keer per jaar naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om een viering met onze zang te omlijsten. Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de ziekenzalving met zang te ondersteunen. Ook het zingen bij de viering van de eerste vrijdagmiddag van de maand in Olburgen is voor ons een vast onderdeel geworden. Het koor bestaat momenteel nog uit 12 zangers. Onze dirigent is nog steeds mevrouw Riet Kleve en onze organist is sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. Ook willen we hierbij graag vermelden, dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.

Uit de Geloofsgemeenschap

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314
Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Verhuisd?
Dan graag uw nieuwe adres doorgeven aan de Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper.Keijenborg -verhuisdozen-in-vespa-ape-cardpartfront-4
In verband met de wet op de privacy mogen instanties geen nieuwe adressen meer doorgeven aan onze kerkadministratie.
Wilt u daarom bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de St. Jan de Dopergeloofsgemeenschap, Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg. Of per e-mail aan: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad

Rob Besselink, penningmeester; tel. 0575 462882

Pastoraatgroep

Hans Limbeek; tel. 0314 641546
Dini Nijenhuis; tel. 06 40594236
Annie Stapelbroek; tel. 0314 641477

Zorg

Parochiële Caritas Instelling. 

Secretariaat:  Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Bezoekersgroep Keijenborg , Zelhem.

We zijn er nog. We zijn er al lang. Wie zijn we?
Al jaren bezoeken we onze ouderen, de alleenstaanden, de zieken, de mensen van hier die in het ziekenhuis liggen of verblijven in de verzorgingshuizen. Als we horen dat er nieuwe mensen in onze parochie zijn komen wonen verwelkomen we hen met een bloemetje. We zouden deze werkzaamheden graag blijven voortzetten en zelfs willen uitbouwen met nieuw talent en frisse energie. Zijn er nog mensen die ons daarbij willen komen helpen: zoals zo nu en dan een bezoekje brengen aan diegenen die hierboven genoemd zijn.
Weet U iemand die graag een bezoekje wil ontvangen of zou U zelf zo nu en dan bezocht willen worden? Laat het ons eens horen!
Ria Boers Keijenborg tel 0575-461938

Werkgroepen

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg
Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Raad van kerken/Ontmoeting en Inspiratie  (v/h Vorming en Toerusting) OntmoetingInspiratie
Contactpersoon: Contactpersoon is vacant

Contactpersoon voor Zelhem
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

MOV
Contactpersoon

PCI
Contactpersoon: dhr. Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Avondwake:
Contactpersoon: Fons Stapelbroek, ftstapelbroek@gmail.com

Bedevaart Kevelaer :
Contactpersoon: Dini  Nijenhuis 06 40594236 dininijenhuis@hotmail.com

Spreekuur donderdagmorgen met verzorgen gebedsintenties:
Contactpersoon: Hannie Ankersmit 0575 – 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Vastenactie
Contactpersoon:

Bloemengroep
Contactpersoon: Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Redactie Onderweg en website 12 apostelen
Contactpersoon: Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Contactpersoon met Secretariaat 12 Apostelen
Contactpersoon: Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Woord- en Communievieringen
Contactpersoon: Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Lectoren
Contactpersoon:

Kerktelefoon Keijenborg
www.kerkdienstgemist.nl  / Keijenborg

Rozenkransgroep
Groep is niet meer actief

Locatieraad/Pastoraatgroep
Contactpersoon: Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Dopen:
Contactpersoon: Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Radio Ideaal als commissielid van de uitzendingen van Kerk en Radio
Contactpersoon: Adrienne Heere 0314 – 623763 adrienneheere@gmail.com

Kerkbalans
Contactpersoon: Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Kindje Wiegen
Contactpersoon: Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Bezoekersgroep Zelhem 
Contactpersoon: vacant

Schoonmaakgroep 
Koper poetsen/kerklinnen wassen

Klusjes in de kerk 
Contactpersoon: Gerard Stapelbroek g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Kerststal plaatsen 
contactpersoon: Annie Stapelbroek annystapelbroek@hotmail.com

Openen en sluiten Mariakapel:
Gerard Stapelbroek g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Collectanten
Contactpersoon: Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Communie uitdelen 
contactpersoon

Kosters 
contactpersoon: Gerard Stapelbroek, 06-47304868;  g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Liturgie 
contactpersoon

Misdienaars voor de doordeweekse vieringen
contactpersoon: Trees Berendsen 0575- 461693 roel73@kpnplanet.nl

Onderweg Bezorgen Keijenborg
Contactpersoon: Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Onderweg Bezorgen Zelhem
Contactpersoon: Jan Waalderbos 0314 – 623809 jantruus.waalderbos@planet.nl

Vormselwerkgroep

Bezoekersgroep Keijenborg
Contactpersoon: Ria Boers riaboers@upcmail.nl

Koren

Parochiekoor

Onze dirigent is  en organist is Edith Hakvoort
Wij repeteren op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de sacristie.
Contactpersoon: Paulien Gasseling, Schoenmakersplein 64, 7255 GA Hengelo.
Tel. 0575-461368 Mail adres p.gasselingsmeenk@outlook.com

6-keijenborg-koor

Herenkoor

Dirigent:
Contactpersoon: Henk Beulink, tel. 0575-464844 Mail adres: info@hetwissink.nl

2Gether

Voorzitter: Fred van Mierlo, mailadres: mierlovanfred@gmail.com
Dirigent: Marcus Janssen
Oefenavond: Woensdagavond, om en om in Keijenborg en Steenderen
Info: “2Gether” telt 20 leden en is een fusiekoor van “Vocal Motion” uit Steenderen en “Rejoice” uit Keijenborg.
Website: www.koor2gether.com    jongerenkoor

 

Geschiedenis

Beschrijving R.K. St. Jan de Doperkerk te Keijenborg.

dsc05055

Waterstaatskerk en pastorie foto uit “Spitten in het verleden” uitgegeven 1993 b.g.v. 300-jarig bestaan van de parochie

De St. Johannes de Doperkerk is gebouwd in 1930 (de gevelsteen met de bouwdatum vindt u in de noordwand van de apsis) en in 1932 ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht.
Het is een tamelijk traditionalistische, driebeukige, bakstenen kerk met Gothische (spitsbogen, steunberen) en Romaanse (compact, massief muurwerk) invloeden, gebouwd naar een ontwerp van Ir. Jan Stuyt. De kerk heeft een 7-zijdige apsis. Op de apsis staat een smeedijzeren kruis, afkomstig van de voorganger van de huidige kerk, een waterstaatskerk die hier van 1843 stond. (Waterstaatskerken zijn kerken waarvan het ontwerp werd gemaakt of was goedgekeurd door ingenieurs van (Rijks)waterstaat; van 1824 tot 1868 bestond hiertoe een verplichting, althans wanneer men gebruik wenste te maken van een rijksbouwsubsidie. Het begrip staat dus niet voor een bouwstijl, maar voor een ambtelijke goedkeuring)
Ook deze waterstaatskerk was niet het eerste godshuis op deze plek. Na de Reformatie en Alteratie, dus in de 17e en het begin van de 18e eeuw- een periode waarin het openlijk belijden van het katholieke geloof niet was toegestaan- stond er een schuurkerk. Dit was een eenvoudig houten gebouwtje, waar de katholieken uit Hengelo en Zelhem bijeenkwamen om de mis bij te wonen. Ook in de kelder van het huis Booltink (links naast de kerk) werd in de 18e eeuw “in het geheim” de mis opgedragen.
kerk-1 Rond de kerk zijn verder o.m. een Piëta (Maria met gestorven Christus) (voor het trafohuisje) en de pastorie (rechts naast de kerk) de aandacht waard

De toren van de St. Johannes de Doper is centraal geplaatst in de westgevel en wordt gedekt door een flauw hellend tentdak; aan de rechterzijde ervan is een traptoren aangebracht. Links naast de toren bevindt zich een driehoekige doopkapel onder een hoog schilddak. Centraal in de toren is een venster aangebracht dat is uitgevoerd als Davidsster. Boven de deur is een door de Haagse kunstenaar A. Molkenboer vervaardigd mozaiek aangebracht met een afbeelding van Johannes de Doper en de tekst “De stem eens roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heeren”.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het interieur van de. kerk weerspiegelt de geschiedenis van het katholieke geloof in Keijenborg. Bij de inrichting zijn verschillende interieurstukken van de voorganger van de Johannes de Doper gebruikt. Zo zijn het hoofdaltaar, de kroonluchters en de in Neoclassicistische stijl uitgevoerde biechtstoelen uit de oude waterstaatskerk afkomstig.
De glas-in-loodramen en de muurschilderingen zijn gemaakt door de kunstenaar Jos ter Horn (1894-1956). Op de 14 kruiswegstaties kunt u van links naar rechts het lijdensverhaal van Christus volgen. In het priesterkoor zijn de twaalf apostelen afgebeeld. Op de zuidwand van de apsis is de historie van de parochie van Keijenborg in vogelvlucht uitgebeeld. Zo ziet u onder andere Berend van Keijenborg, de schuurkerk uit 1710, de waterstaatskerk en pastorie uit 1843 en de molens van Sloot en de Olde Kaste. Verder zijn er twee 16e-eeuwse Christusfiguren te bewonderen, één in de kerk zelf en één in de sacristie.

Pastoor Thuis

Op 23 januari 1906 werd Pastoor Thuis benoemd in Keijenborg. Deze priester- een krachtige, stoere persoonlijkheid- wist Keijenborg te herscheppen in een bloeiend en welvarend dorp. Niet alleen op godsdienstig gebied zorgde Pastoor Thuis voor een frisse wind, ook nam hij de zorg op zich voor de sociale en maatschappelijke opbouw van Keijenborg.
In 1986 werd naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de parochie een werkgroep opgericht die de geschiedenis van Keijenborg heeft beschreven in het boek “Spitten in het verleden”. In 1993 is er een standbeeld van Pastoor Thuis geplaatst bij de kerk. Het opschrift hierbij luidt:                                                                                                                                       dsc05064
Als een molensteen zo zwaar,
was het werk van Pastoor Thuis.
Met zijn handen uit de mouwen
Bleef hij aan zijn parochie bouwen.

 

Pastorie Keijenborg
10-keijenborg-pastorie

 

Mariakapelletje Koldeweiweg
DSC05228
Overdracht Mariakapelletje
Nadat Markenheem het verzorgingstehuis Maria Postel had gesloten bleef het Mariakapelletje achter. Via advies van de Dorpsraad heeft Markenheem het kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toeziend oog van de notaris de akten waren ondertekend. Het kapelletje doet nog denken aan de sacramentsprocessies die hier werden gehouden vanaf 1927 tot de midden jaren 60. Samen met de Vrienden van Maria Postel zal het Gilde de zorg voor het kapelletje op zich nemen.