Workshop ‘Schikken bij Allerzielen’

Groene_creatieve_vingers“De zomer maakt plaats
voor herfst en winter,
die de lente de tijd geven
een nieuwe zomer aan te kondigen:
zo mag ik hopen op leven,
zelfs door de dood heen. 

Elke mens is een bloem in onze tuin,
met een eigen kleur en een eigen geur.
De een bloeit lang, een ander kort.
Als ze verdort en sterft doet het pijn
en toch mag ik hopen op nieuwe  bloei
in de tuin van Gods paradijs.”

Gekleurde en groene bladeren, mos, schors, orchideeën, voorbeeld schikkingen en allerhande benodigde materialen: alles stond op vrijdagmiddag 26 oktober gereed voor de workshop in de St.
Jan. De dames van de bloemengroep Zutphen hadden het perfect voorbereid samen met coördinator Christien te Stroet. Bij de ontvangst was er volop koffie, thee en zelfgebakken lekkers en vooral een warm weerzien. Sinds 2015 komen de vrijwilligsters van de parochiële bloem-/versiergroepen jaarlijks op een andere locatie en rond een ander thema bij elkaar voor een workshop. De dames van de bloemengroep Zutphen waren dit jaar degenen die de organisatie spontaan en enthousiast op zich hadden genomen.

Groene_creatieve_vingers7Na een inhoudelijke inleiding over het thema ‘Allerzielen’ door parochiemedewerkster Gerry Spekkink nam Christien te Stroet de dames mee in de symboliek van de voorbeeldschikkingen.
Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag.
Voor ieder kerkgebouw kon een speciale Allerzielenschikking gemaakt worden. Begin en einde, de alfa en de omega werden verbeeld met mos/schors en orchideeën.
In de kleuren van de herfst zijn vreugde en verdriet te herkennen. Dat werd met lichte en donkere kleuren tot uiting gebracht in meerdere kransen, die daarnaast gemaakt konden worden.
Groene_creatieve_vingers5Aan het eind van de middag viel met elkaar een rijkdom aan prachtige werkstukken te bewonderen.
Een ander doel van de jaarlijkse bijeenkomst is om elkaar te helpen aan basismateriaal. Zo konden belangstellenden bij Christien inschrijven voor een boomstronk, heeft de bloemengroep Hengelo meerdere muzieksleutels beschikbaar( b.v. voor schikking bij het Caeciliafeest) en heeft Drempt twee grote koperkleurige vazen te geef.
Groene_creatieve_vingers6Verder wordt jaarlijks tussen Kerst en Driekoningen een belangstellend bezoek gebracht aan twee van onze kerken om elkaar te inspireren op het gebied van kerstversiering. Op vrijdag 28 december worden we om 13.30 uur verwacht in de H. Martinus in Baak, waar de bloemengroep zich ervoor wil inzetten dat de laatste Kerstmis in hun kerk sfeervol gevierd kan worden. Aansluitend is er gelegenheid voor een rondleiding in de H. Willibrord in Vierakker.
Voldaan, met schitterende werkstukken en nieuwe ideeën werd de gezellige middag afgesloten met veel dank aan Christien en de dames uit Zutphen.
Het enthousiasme is groot en de belangstelling is groeiend.

21 lichtjes symboliseren 21 overledenen en dankbaarheid voor het licht dat ze ons gegeven hebben

21 lichtjes symboliseren 21 overledenen en dankbaarheid voor het licht dat ze ons gegeven hebben