Informatie Geloven Nu (Lochem) eerste halfjaar 2019

Geloven Nu gespreksgroep in Lochem Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, aanvang om 20.00 uur

Belangstellenden zijn welkom

“In gesprek” In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander .2019 afbeelding bij artikel Geloven Nu[8246]

Maandag 21 januari 2019:

“Jezus begint Zijn openbare leven”

(Marcus 1:9-22)

Direct na zijn doop stijgt Jezus op uit het water, en kijkt omhoog, omdat Hij in gebed de ogen opslaat naar de hemel. Hij ziet ‘de hemel scheurend’ als teken dat er een goddelijke openbaring gaat plaatsvinden. Vervolgens ziet Jezus de Geest ‘als een duif op Zich neerdalen’. Deze doop met de Heilige Geest is een vervulling en bekrachtiging voor Jezus’ bediening; de Heilige Geest komt over Hem, zodat Hij als de met Gods Geest gezalfde Messias het instrument is waardoor God Zijn volk komt verlossen.

Volgende geplande bijeenkomsten:

Maandag 21 januari: “Jezus begint Zijn openbare leven” (Marcus 1:9-22)

Maandag 18 februari: “Jezus met vakantie” (Marcus 7:24-30)

Maandag 18 maart: “Geef je identiteit niet op” (Daniel 3:1-12)

Maandag 15 april: “Slangen en insecten” (Wijsheid 16:5-14)

Maandag 20 mei: “De Geest van de waarheid” (Johannes 15:26 – Johannes 16:16)

Maandag 17 juni: “De apostel en de Ethiopiër” (Handelingen 8:26-40)


De gesprekken ontstaan aan de hand van de toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden. Misschien wilt u een keer meedoen – geef u op bij Gerrit Kemna, mobiel 06-12787422.