Geloofsgemeenschap H. Martinus in Baak gaat door!

Er zijn in de laatste maand van 2018 veel veranderingen geweest voor de geloofsgemeenschap H. Martinus in Baak, maar we gaan door in 2019!

 

Zoals iedereen weet, wordt al lang gesproken over de toekomst van onze kerken en ook over de toekomst van de kerk in Baak. In het verleden waren de kerken vol met meerdere vieringen per weekend met voor elk dorp een eigen pastoor. De tijden zijn veranderd. In Nederland, in onze parochie HH. Twaalf Apostelen, en in de geloofsgemeenschap in Baak. En uiteraard moeten we daar rekening mee houden. De afgelopen jaren was er één keer in de 14 dagen een viering in Baak.

Het pastoraal team en de vrijwilligers verrichten vele taken en worden zwaar belast. Te zwaar belast. Zoals velen van u weten zijn pastoraal werkers Marga Engelage en Jaap van Kranenburg ziek. En de gezondheid van de pastoor is niet optimaal, hij werkt zo goed als hij kan, maar moet rekening houden met zijn beperkingen. Ook de overige voorgangers van het breed parochieel team en de lokale vrijwilligers worden zwaar belast, waarbij verdere overbelasting dreigt. Dat kunnen we niet ‘zo maar’ laten gebeuren en we moeten dus iets doen. We willen immers zelf de regie houden en willen goed voor onze mensen zorgen.

Het parochiebestuur en de pastoraatgroep en locatieraad van Baak hebben in samenspraak het moeilijke besluit genomen om per 1 januari 2019 te stoppen met de weekendvieringen.

Een belangrijke volgende vraag is: ‘Hoe kunnen we wel samen kerk zijn, samen gemeenschap zijn?’ Dat is geen eenvoudige vraag, maar het antwoord zit in het volgende: We willen elkaar blijven ontmoeten, om met elkaar te bidden, met elkaar de Heilige Schrift te openen, eruit te lezen en ons daardoor te laten inspireren. Ook kunnen we er voor elkaar zijn door om te zien naar anderen in onze omgeving, door zieken te bezoeken.
Nadat de werkgroep Woord- en Communieviering heeft aangegeven om na 1 januari 2019 te stoppen met het voorgaan als werkgroep, hebben ze op kerstavond, 24 december, afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. Tijdens deze viering ging de totale werkgroep voor. Het was een hele mooie waardevolle viering. Deze viering werd gekenmerkt door vele mooie elementen, met als topper het gedicht over een Engel. Aan het einde van deze viering zijn de werkgroep leden bedankt met een kaars met een afbeelding van onze Baakse H. Martinuskerk, en een bos bloemen.

Gelukkig zijn deze werkgroepleden nog wel beschikbaar voor een avondwake, of als lector/lectrice.

Op zondag 30 december is de laatste reguliere weekendviering gevierd. Het was in alle opzichten een bijzondere viering. Ten eerste kwam niet alleen pastoor Scheve als voorganger, maar waren ook diaken oude Groen en parochiemedewerkers Laura van de Kam en Gerry Spekkink van de partij. Deze voorgangers werden geassisteerd door maar liefst zes misdienaars, voor vier van hen de laatste keer dat ze een mis dienden. Al met al een mooi gezicht, tien personen op het priesterkoor. In een viering met zo veel voorgangers blijven de lezing en de voorbeden een taak van de lectrice heeft de pastoor tijdens de voorbereiding duidelijk aangegeven. Heel mooi dat die invulling door de eigen geloofsgemeenschap gedaan is.

Na de communie gaf pastoor Scheve nog een cadeautje aan de geloofsgemeenschap Baak door het Panis Angelicus samen met Gerard van de Woerd te zingen. Het was geweldig, de kerkgangers en de pastoor hebben er van genoten.

Deze viering was de laatste keer dat het koor gezongen heeft.Het koor heeft besloten om per 1 januari te stoppen. Het is te begrijpen, ze zijn op leeftijd, maar het is wel erg jammer. Ze hebben allen vele jaren trouw gezongen. Dat is meerdere malen tijdens een Ceciliafeest met een ereteken gevierd.
Aan het einde van deze laatste weekendviering zijn het koor en de misdienaars bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet als vrijwilliger voor de kerk.

De werkgroep Woord- en Communieviering en Avondwake had nog een verrassing, zij hebben Berna Lamers bedankt voor de geweldige samenwerking met een prachtige bos bloemen.

Na de viering werd er nog wat nagepraat, veelal met dubbele gevoelens, het is een goed besluit, maar het is ook triest dat dit besluit is genomen.

Vanaf 1 januari houden we vieringen op de derde dinsdag van de maand, ‘s avonds om 19.00 uur.