Korendag in Zutphen

Op zaterdag 23 maart 2019 is er een ‘korendag’ voor alle koorleden van de verschillende koren in onze parochie. Naast het instuderen van meerstemmige liederen uit Taizé, worden er ook nieuwe liederen ingestudeerd, zoals een Nederlandstalige versie van het ‘Stabat Mater’ en delen uit de ‘San Salvator Mis’ van Chris Fictoor. Er wordt ook aandacht
besteed aan de functie van het zingen in de liturgie.

Weekend Liturgische Muziek

Het op zaterdag gevormde gelegenheidskoor is uitgenodigd om op zondag 24 maart de Eucharistieviering, om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk, met de ingestudeerde gezangen muzikaal op te luisteren.
De ‘korendag’ wordt georganiseerd door de werkgroep Ontwikkeling parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen en geleid door Chris Fictoor. Hij zal in de zondagviering als dirigent van het gelegenheidskoor optreden.

Chris Fictoor is dirigent, componist, kerkmusicus en muziekpedagoog en werkte onder meer als conservatoriumdirecteur. Als geassocieerd lid is hij verbonden aan de kloosterorde van de Karmelieten.

Koorleden kunnen zich aanmelden vóór 14 maart bij het secretariaat@12apostelen.nl.

Bij aanmelding opgeven welke stem u zingt en van welk koor u lid bent.