Willibrordplaquette voor Gerard Stolwijk en Anton Giesen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Heiligenbeeldenmuseum zijn twee vrijwilligers onderscheidden. Uit handen van pastoor Harry Scheve ontvingen Gerard Stolwijk en Anton Giesen de Willibrordplaquette voor hun jarenlange inzet voor de parochie.
Na negen jaar heeft Gerard Stolwijk op 1 januari jl. afscheid genomen als penningmeester van onze parochie. Hij heeft deze functie met grote bekwaamheid bekleed. Daarbij is hij er in geslaagd om een eenheid te smeden tussen de verschillende onderdelen van de fusieparochie; de twaalf geloofsgemeenschappen waren nogal verschillend van grootte en van financiële draagkracht. Zijn rustige karakter binnen de vergaderingen heeft vaak geleid tot goede en belangrijke beslissingen. Door samenvoeging van de financiën van de aangesloten geloofsgemeenschappen en door samenvoeging van de P.C.I.’s werd er een Financiële Commissie ingesteld. Deze beheert het parochiekapitaal. Gerard heeft zitting in deze commissie. Nu hij stopt als penningmeester heeft Gerard aangegeven zich ook in te zetten voor andere, niet bestuurlijke, taken.
Anton Giesen heeft vijftien jaar de financiële administratie geleid, al van voor het moment dat de fusie van de parochie HH. Twaalf Apostelen tot stand kwam. Deze taak heeft hij als vrijwilliger met grote accuratesse en verantwoordelijkheid vervuld. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester heeft hij een nieuwe administratie voor de nieuw gefuseerde parochie opgezet, locaties begeleid en geadviseerd. Tevens heeft hij het personele beleid opgezet. Anton wil zijn taken successievelijk overdragen; dit doet hij met inzicht en verantwoordelijkheid. Anton zit eveneens in de Financiële Commissie.

Voor de verdienste van beide heren heeft het parochiebestuur gemeend hen voor te dragen voor de Willibrordplaquette.
De Willibrordplaquette bestaat uit een bronzen plaquette, een door de aartsbisschop ondertekende oorkonde en een bijbehorende draagspeld. Deze eervolle onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt aan gelovigen die binnen de kerk op vrijwillige basis belangrijke functies hebben en betekenisvolle, meer dan gewone diensten verrichten voor de lokale kerkgemeenschap.