OP DE WEG VAN HET GELUK: DE ZALIGSPREKINGEN ALS LEIDRAAD VOOR JE LEVEN

Dit is de titel van het boek van twee priesters die op verschillende terreinen in het werk staan. De een, Anton ten Klooster, is nu docent aan de Theologische Faculteit van Tilburg en Gerben Zweers is augustijn en pastoor in Leuven, Belgie. Beiden zijn pastor geweest in de parochie HH. Twaalf Apostelen.

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden …’

In deze woorden van Jezus, het begin van de bekende zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek.
Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven.
In dit leerproces laten de schrijvers zich inspireren door twee leermeesters, Augustinus (354-430) en Thomas van Aquino (1226-1274). Zij geven een kader om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook om te zien wat je nodig hebt om vanuit de zaligsprekingen te leven. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk. Aan de hand van ramen uit de Sint Nicolaaskerk in Schalkhaar wordt iedere zaligspreking behandeld.

Het boek heeft 96 bladzijden en bevat 8 ramen in kleur. Het is uitgegeven bij Adveniat en kost 19,95.
Het ISBN-nummer is ISBN 978 94 9209 393 6.
Het boek is ook bij de schrijvers te bestellen: Anton Ten Klooster, amtklooster@gmail.com of Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com.