Uitnodiging

Na zich meer dan 15 jaar als emeritus-voorganger

te hebben ingezet, neemt

pastor Jan Leisink

afscheid als voorganger in onze parochie.

Wij willen hierbij stilstaan in de Eucharistieviering

op zondag 28 april 2019 om 10.00 uur

in de H. Willibrordkerk,

Zomerweg 19 te Drempt.

Na de viering is er gelegenheid om pastor Jan Leisink persoonlijk te ontmoeten.

U bent van harte uitgenodigd de viering en de receptie bij te wonen.
 

pastoraal team en bestuur
parochie HH. Twaalf Apostelen