Paaswens

VERRIJZEN

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger, niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.

Verrijzen is na een donkere nacht
het daglicht als nooit tevoren ervaren.
Vanuit de uitzichtloosheid nieuwe krachten
in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.

Verrijzen is niet als verlamd stil blijven staan
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt.
Iets van jezelf prijsgeven,
een stukje leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.
Levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen
en mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.

Zalig Pasen!

Pastores, diakens, parochiemedewerkers en bestuur