De Passie 2019: ‘ZIE DE MENS’

‘Zie de mens’ was het indringende thema van De Passie op Goede Vrijdag 19 april in de Christus Koningkerk in Vorden. Net zoals in de afgelopen jaren was er ’s middags voorafgaand aan de viering een Stille Tocht, waarin werd stilgestaan bij de lijdensweg die veel mensen moeten gaan. Het was een intense beleving om zo bezinnend aan de Passie te beginnen. Het kruis werd onder tromgeroffel de volle kerk binnengedragen, waar een groot projectkoor, solisten, een combo en de voorgangers (pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Wil Matti) de aanwezigen deelgenoot maakten van een inhoudelijk uitstekende Passie die de mensen diep van binnen raakte. Het is mooi om het Passieverhaal op deze wijze door te geven in een tijd waarin velen niet of nauwelijks nog weten wat Pasen betekent.

Met Passie naar Pasen

Het eerste lied ‘Als wij niets doen, wie dan?’ (uit de musical Soldaat van Oranje) zette ons meteen aan het denken. In onze chaotische wereld zijn er mensen nodig die net als Jezus zaken onder de aandacht brengen, zoals de rechten van een kind om kind te mogen zijn. Denk aan Syrië, waar geldt: ‘Als je een kind een wapen geeft, blijft het naar wapens grijpen. Maar geef je een kind een boek, dan blijft het zijn hand uitsteken naar boeken.’

Alle liederen en verhalen droegen een boodschap uit waarin heel nadrukkelijk de mens centraal staat. Wij worden gevraagd niet weg te kijken zodra een medemens in de verdrukking komt. We moeten mensen zien staan te midden van hun lijden en aandacht schenken aan de mens achter zijn lijden.

Het passieverhaal was sterk opgebouwd: van verraad, veroordeling, het kruis dragen, lijden en sterven, naar opstanding. Het leven gaat verder. Zonder Passie is er geen Pasen.
De Passieviering eindigde met het uitdragen van het kruis uit de kerk en met de positieve boodschap ‘Met elkaar wordt het beter’. Een reikende hand is daarbij de eerste stap. In het slotlied ‘Je staat niet alleen’, was intens te horen hoe Passie en Pasen zich versmelten. Wat een geweldige sfeer, om kippenvel van te krijgen!

 

We kijken dankbaar terug op mooie Passievieringen. Dank aan allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd. 

Namens Het Passieteam,
Margriet te Morsche