Afscheid Theo Lam

Theo Lam was het gezicht van de parochie. Als lid van het parochiebestuur met de portefeuille communicatie maakte hij de parochie HH. Twaalf Apostelen zichtbaar. In de moeilijke tijd van fuseren wist hij de geloofsgemeenschappen op één lijn te brengen. Een gezamenlijk parochieblad, Onderweg, liet hij geboren worden. Goede mensen verzamelde hij om zich heen die een waardevolle redactie vormden. Later richtte hij een communicatiecommissie op die verschillende projecten op de rails zette, zoals de vernieuwde website. De kerstboekjes voor de jeugd, die een spannend verhaal met een boodschap bevatten, waren van zijn hand. In elke Onderweg wist hij een parochiaan op een leuke wijze in de spotlights te zetten.
Communicatie met de geloofsgemeenschappen heeft voor Theo altijd hoog in het vaandel gestaan. Zo werden het platformoverleg en de parochieavond in het leven geroepen. Boeiende sprekers wist hij binnen te halen. Het vroegtijdige vertrek van de toenmalige vicevoorzitter in maart 2018, bracht het parochiebestuur wel in de problemen. Theo, die aftredend was in dat jaar, heeft zich beschikbaar gesteld als vicevoorzitter en een herbenoeming gekregen.
In het jaar dat Theo als vicevoorzitter functioneerde heeft hij veel werk verzet. Met alle locaties ging hij in gesprek over hun toekomstvisie en daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuurlijk- en pastoraal beleidsplan.
Voor dit alles wil het parochiebestuur zijn dankbaarheid uiten en een afscheidsreceptie aanbieden en wel op zondag 5 mei 2019 in de H. Johannes de Doper te Zutphen. Om 10.00 uur zal Pastoor Harry Scheve voorgaan in de Eucharistieviering. Na afloop zal er gelegenheid zijn om van Theo afscheid te nemen.
Het parochiebestuur hoopt dat vele parochianen hem de hand willen drukken en bedanken voor het vele werk dat hij voor onze parochie verzet heeft.