Afscheid van pastor Jan Leisink

 

Met Beloken Pasen, zondag 28 april jl., nam pastor Jan Leisink afscheid als voorganger in onze parochie. Hij deed dat in zijn geboortedorp Drempt. Voor een volle Willibrordkerk ging hij samen met pastoor Harrie Scheve voor in de Eucharistie, die werd opgeluisterd met gregoriaanse en Nederlandstalige liederen. In zijn overweging stond pastor Leisink aan de hand van het verhaal van de Ongelovige Tomas stil bij de betekenis van het Evangelie: dat verklaart en verandert je leven, het geeft inzichten in je leven, zo sprak hij. Ook dankte hij zijn ouders, die hem voorgingen en hem de goede weg wezen in het leven. Het geloof leer je immers door anderen. Andere mensen die hem veel inspiratie gaven en geven bleven ook niet ongenoemd: paus Franciscus en Dietrich Bonhoeffer. Pastor Leisink liet ook weten dankbaar te zijn dat hij door de tijd heen toch ook regelmatig in Drempt mocht voorgaan. Want uiteindelijk is hij zich altijd een Dremptenaar onder de Dremptenaren blijven voelen, liet hij weten.

Op het eind van de mooie viering sprak allereerst pastoor Scheve zijn dankwoord aan pastor Leisink uit. Met name de gezelligheid en de heldere maatschappelijke standpunten van pastor Leisink werden genoemd en geprezen. Ook Paul Seesing, de vicevoorzitter van onze parochie, sprak zijn dankwoord uit. Hij benadrukte de openheid van pastor Leisink: wars van dogma’s, geen oordeel op voorhand, nieuwsgierigheid, en een betrokken mensenmens die God als mysterie ziet. Paul Seesing overhandigde pastor Leisink namens de parochie een mooie bos bloemen. Daarna was het woord aan Henrie Bremer, voorzitter van de Dremptse locatieraad. Ook hij dankte pastor Leisink. In een deze samenleving die zo op marktwerking, status en prestatie gericht is heeft pastor Leisink ons steeds weer voorgehouden dat andere waarden veel meer betekenis hebben. Dat zijn wijze lessen, aldus Henrie Bremer. Namens de Dremptse geloofsgemeenschap kreeg pastor Leisink ook van hem een presentje.

Een staande ovatie voor de pastor volgde. Tot slot was er achterin de Willibrordkerk een gezellige en informele receptie met koffie en lekkernijen. Iedereen die dat wilde kon pastor Leisink persoonlijk bedanken voor al zijn jaren van dienst.