Stadsklooster Zutphen startdag op zaterdag 18 mei

Zutphen en Warnsveld krijgen 18 mei een klooster dat zichtbaar wil worden door monastieke initiatieven te bundelen en toegankelijk te maken. Initiatiefnemers uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen uit Zutphen en Warnsveld komen samen in een gemeenschap onder de naam Stadsklooster Zutphen. Zij voelen zich oecumenisch verbonden met elkaar in hun missie plekken van rust, inspiratie, spiritualiteit, gastvrijheid en aandacht voor mensen onderweg te creëren. Stadsbrouwerij Cambrinus lanceert een speciaal Zutphens kloosterbier tijdens de openingsdag.

Op zaterdag 18 mei is de feestelijke opening van het initiatief. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er in de neogotische Elisabethkapel aan de Tengnagelshoek 9 een dagprogramma met opening door burgemeester Vermeulen, de landelijk bekende spreker Thomas Quartier, een stadswandeling met lunch langs historische Zutphense kloosterplekken, een evensong onder leiding van Hanna Rijken en afsluitend is er de gelegenheid na te praten bij stadsbrouwerij Cambrinus, waar het speciale eerste Zutphens kloosterbier geproefd kan worden.

In de Middeleeuwen waren er in Zutphen verschillende kloosters en conventen te vinden. Het vroeg-gotische Dominicanenklooster aan de Rozengracht, het Broederenklooster, is het meest bekende dat overgebleven is uit die tijd. Veel van de gebouwen zijn verloren gegaan of veranderd van gebruik. Zodoende kent Zutphen nu geen klooster meer en daar wil Stadsklooster Zutphen verandering in brengen. Passend bij een stad als Zutphen met een historie van verschillende kerken, een spirituele stroom en een inbreng vanuit de antroposofie, wil Stadsklooster Zutphen zinvinding bieden voor mensen die op zoek zijn naar een plek om op adem te komen en opnieuw te verankeren. Daartoe staat zij open voor alle bezoekers, ongeacht religieuze achtergrond. Een klooster kent een vaste orde van momenten waarop er aandacht is voor liturgie, zang, gebed, meditatie, werk, eten en drinken, buiten zijn, zorg en ontmoeting. De kloostergemeenschap beweegt zich door de dagen in een structuur van rust en bezinning, waarbij ook contact met de maatschappij een plaats inneemt.

Vanuit deze inspiratie wil Stadsklooster Zutphen alle bestaande monastieke initiatieven verzamelen en zichtbaar maken op de website www.stadskloosterzutphen.nl. Daar kun je klikken op vier pijlers; namelijk ‘stilte, op pad, ontmoeting en vieren’. Daaronder wordt zichtbaar wat er door de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld geboden wordt aan gelegenheid om zich te bezinnen en op te laden. Zonder zelf op de kaart te staan met een gebouw, hoopt Stadsklooster Zutphen een levende en groeiende gemeenschap te vormen voor ieder die zich aangetrokken voelt tot ontmoeting en inspiratie opdoen, vanuit de oude christelijke monastieke traditie.