Beste vrienden en vriendinnen van Geloven Nu Lochem,

We zijn onderweg … naar Pinksteren …
“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander. 

Maandag 20 mei 2019:

“De Geest van de waarheid” (Johannes 15:26 – Johannes 16:16)

Nadat Hij zich gedurende veertig dagen aan de apostelen had getoond in de gedaante van een gewone, menselijke natuur, die zijn heerlijkheid als Verrezene verhulde, stijgt Christus ten hemel op en zet Hij zich neer aan de rechterhand van de Vader. Hij is de Heer, die voortaan met zijn menselijke natuur in de eeuwige heerlijkheid als Zoon heerst, en die onophoudelijk voor ons pleit bij de Vader.

Hij zendt ons zijn Geest, en geeft ons de hoop dat wij ons eens bij Hem zullen voegen, omdat Hij voor
ons een plaats heeft bereid.

Gerrit Kemna .

Volgende geplande bijeenkomsten:

Maandag 20 mei: “De Geest van de waarheid” (Johannes 15:26 – Johannes 16:16)

Maandag 17 juni: “De apostel en de Ethiopiër” (Handelingen 8:26-40)