Gregoriaans Vespers op zondag 23 juni in Zutphen

Zondag 23 juni, op de vooravond van het Geboortefeest van H. Johannes de Doper, patroon van ons eeuwenoude Godshuis en Eucharistisch Centrum van onze parochie HH. Twaalf Apostelen, was er om 17.00 uur een gezongen Latijnse Vespers verzorgt door het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan.

Dit was tevens het eerste gezongen getijdengebed onder onze nieuwe koorleider Joop van Goozen.

Johannes was volgens het Evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, de nicht van Jezus’ moeder Maria. De naam Johannes is een ver Griekste vorm van het Hebreeuwse

Johanan, dat ‘JHWH is genadig’ betekent.

De Kerk van Oost en West vereert Johannes als een grote heilige, behalve de geboortedag van Jezus en zijn moeder Maria worden in de kerk geen andere geboortedagen gevierd.

In de H. Johannes de Doper in Zutphen hangt in het priesterkoor een prachtige oude icoon met zijn afbeelding, welke op 6 oktober 2004, kort na de voltooiing van de jarenlange restauratie door Z.H. Paus Johannes Paulus II in Rome is gezegend.


Wij vereren daarom deze icoon altijd met wierook voorafgaand aan het gezongen Magnificat