Willibrordplaquette voor Bertus Oosterhuis

Op zondag 31 maart namen we tijdens de Eucharistieviering afscheid van Bertus Oosterhuis. Een kleine 30 jaar was Bertus als koster verbonden aan de H. Johannes de Doper te Zutphen. Een lange periode waarin het pastoraal team bij nacht en ontij een beroep op hem kon doen. Hij was altijd bereid iets extra’s te doen of een keer vaker te komen als dat nodig was. Als er tussen alle drukte door een uitvaart gedaan moest worden was Bertus aanwezig om alles te regelen. Een viering in de vroege ochtend of de late avond: geen probleem; Bertus was van de partij.
Eén telefoontje was genoeg om te zorgen dat de deur open was, de verwarming brandde en alles tot in de puntjes geregeld werd. Nooit was hem iets teveel. In de loop van de tijd ontwikkelde hij zich tot beheerder van de kerk. Als niemand meer wist hoe iets moest of hoe dingen geregeld waren was Bertus de man om te bellen. Samen met zijn vrouw Dinie regelde hij dat de kerk werd schoongehouden, het koper op zijn tijd werd gepoetst en de was werd gedaan. Alle liturgische benodigdheden waren altijd netjes schoon, gesteven en gestreken.

Aan het einde van de viering was het dan ook tijd om Bertus in het zonnetje te zetten. De pastoor bedankte Bertus voor zijn jarenlange inzet en overhandigde hem de Willibrordplaquette. Een grote verrassing waarmee hij enorm verguld was. Daarop volgde een langdurige staande ovatie van de aanwezige parochianen. Bertus werd er verlegen van. In zijn afscheidswoord bedankte hij alle mensen met wie hij gewerkt had en vooral zijn vrouw Dinie, zonder wiens steun hij nooit zoveel werk had kunnen verzetten.

Na afloop van de viering kwamen vele aanwezigen Bertus de hand schudden en bedanken. Een glunderende Bertus nam alle mooie woorden en cadeaus in ontvangst.

Bertus: gefeliciteerd en nogmaals hartelijk dank voor alles.