Geloven Nu gespreksgroep in Lochem

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in het leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.  

Maandag 16 september 2019:

“Keerpunten in het leven” (Genesis 37:1-22)
Jozef werd geboren als elfde zoon van Jakob, en is de eerste van zijn vrouw Rachel – die lange tijd dacht dat ze geen kinderen kon krijgen: “Toen was God ​Rachel​ indachtig: Hij verhoorde haar en opende haar schoot. Zij werd zwanger, baarde een zoon, en zei: ’God heeft mijn schande weggenomen.’ Zij noemde hem ​Jozef, daarbij denkend: ‘Moge de HEER mij nog een zoon geven.’” (Genesis 30:22-24). Zijn broers waren bedreven veetelers, terwijl Jozef eerder een denker is, die ervan droomt dat hij geroepen is tot grote daden.
Uit alles blijkt dat Jozef de lieveling is van zijn vader. Hij wordt duidelijk voorgetrokken waardoor zijn broers jaloers op hem worden. Op een zeker moment besluiten ze om hem om te brengen. Na interventie van zijn oudste broer Ruben gooien ze hem in een put, zodat hij vanzelf dood zal gaan.
Als door een wonder wordt hij uit de put verlost als de broers, tijdens afwezigheid van Ruben, nog een andere oplossing zien: ze verkopen hem als slaaf aan een karavaan die op weg is naar Egypte.

Locatie: Parochiecentrum Kastanjelaan 33 in Lochem

Aanvang 20.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom

De gesprekken ontstaan aan de hand van toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer meedoen?

Geef u dan op bij Gerrit Kemna, telefoonnummer 06-12787422

Volgende geplande bijeenkomsten:

Maandag 21 oktober
Maandag 18 november
Maandag 16 december
Maandag 20 januari 2020