Marialof in Drempt

Op woensdag 2 oktober is er een Marialof.

Voorganger is diaken Anton Bos

Muzikale begeleiding van Het Willibrordkoor o.l.v. Frans Talsma.

Aanvang 19.00 uur in de Willibrordkerk te Drempt.

Na afloop is er koffie/thee.

Komt U ook !!!