Geloven Nu gespreksgroep in Lochem

 

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in het leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.  

 

Maandag 21 oktober 2019:

“Iedereen wil graag oud worden” (Prediker 11:9-10 en Prediker 12:1-8)

 

Hoewel de Bijbel, vooral het Oude Testament, ouderdom waardeert, is het toch niet zo dat de ouderdom verheerlijkt wordt. We kunnen lezen over Isaak of Eli, als voorbeelden van het afnemen van het gezichtsvermogen. Koning Asa is een voorbeeld van iemand die slecht ter been wordt. Over koning David lezen we dat hij moeilijkheden ondervindt om warm te blijven, en bij Barzillai nemen het gehoor en de smaak af. Het oordeelsvermogen kan ook vertroebelen, de intelligentie afnemen en geestelijke afbraak kan optreden, zoals blijkt uit passages in de Wijsheid van Jezus Sirach. En toch ….

Locatie: Parochiecentrum Kastanjelaan 33 in Lochem

Aanvang 20.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom

De gesprekken ontstaan aan de hand van toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer meedoen?

Geef u dan op bij Gerrit Kemna, telefoonnummer 06-12787422

Volgende geplande bijeenkomsten:

Maandag 18 november
Maandag 16 december
Maandag 20 januari 2020