Vrijwilligers gevraagd

Elke vrijdagmiddag om 15.30 uur is in Sutfene, afdeling De Lunette, Coehoornsingel 3 in Zutphen een kerkdienst voor cliënten, familieleden en andere belangstellenden. Voor de cliënten is het vaak niet mogelijk een kerkdienst in hun eigen kerk te bezoeken. De kerkdienst in Lunette is, zo is gebleken, voor de cliënten een belangrijk moment.
Omdat de meeste cliënten rolstoelafhankelijk zijn, is er een groep vrijwilligers die de mensen gaat ophalen van de afdeling en later ook weer terugbrengt.
De kerkdienst duurt gemiddeld 45 minuten en na afloop is er koffie met een lekkere plak cake.
Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die dit werk doen en weten ook dat het een gezellige groep is. Echter, de afgelopen maanden is er een aantal vrijwilligers uitgevallen wegens gezondheidsklachten. Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die onze groep vrijwilligers willen versterken.
We werken met een rooster en u kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt komen helpen.

Dus, heeft u zin en tijd om onze groep te komen versterken, dan kunt u contact opnemen met:
Riekje Rijk, 06 13182098, e-mail: rrijk@sutfene.nl
Regina van Veen, 06 12970641, e-mail: rvanveen@sutfene.nl