Adventsactie 2019.

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vaak vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunen de MOV-groepen in onze parochie dit jaar projecten die zich richten op de hulp aan deze kwetsbare groepen. Dit jaar draagt de Adventsactie…

Read More

Een avond over Huub Oosterhuis

Doordat hij op donderdag 17 oktober op strikt doktersadvies thuis moest blijven, werd het niet de avond mét, maar de avond óver Huub Oosterhuis. Kees Kok, theoloog en al meer dan 55 jaar de rechterhand van Huub Oosterhuis, verving hem op…

Read More