Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Ook dit jaar organiseert deze stichting weer de kerstpakkettenactie in de gemeente Berkelland (al voor de 14e keer). Helaas is onze hulp voor hen die het minder goed hebben nog steeds nodig.
In de bijgevoegde brief kunt u lezen hoe ook u een stentje kunt bijdragen.

KERSTACTIE: NOG STEEDS NIET OVERBODIG
Toen begin september werd aangekondigd dat warenhuis “Hudson’s Bay” in Enschede gaat sluiten, verscheen vrijwel meteen een spotprent met de tekst “reden: hun vaste klant was ziek”. Volgens retail-experts was er een mismatch tussen het assortiment en de doelgroep. In allerlei managementboeken kom je de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” tegen. Niet alleen kwaliteit van het product is bepalend, maar ook of de consument er wel behoefte aan heeft en de prijs ervoor wil/kan betalen.
Als kerstpakkettenactie spreken we niet graag over “succes”. Want eigenlijk zou een kerstpakkettenactie voor de minima helemaal niet nodig moeten zijn in een welvarend land als Nederland! Toch is de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” voor ons wel herkenbaar. Na elke actie (dit jaar alweer de 14e) evalueren we en kijken wat er goed ging en wat er beter kan. Bij “kwaliteit” denken we uiteraard aan een goed, evenwichtig samengesteld pakket, waarbij we ook letten we op het totaalgewicht (bijv. glazen potten vermijden) en zorgen voor een stevige doos met handgrepen. Bij “acceptatie” gaat het erom of mensen die in aanmerking komen voor een pakket zich daarvoor ook aanmelden en daarna het pakket ook daadwerkelijk op komen halen. Daarom hebben we drie jaar geleden bijvoorbeeld de brieven die worden verstuurd aan cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en Schuldhulp Op Maat flink vereenvoudigd. Ook versturen we een week van tevoren een e-mail of kaartje om de aanmelder te herinneren aan het ophalen van zijn/haar pakket.
Helaas merken we dat een deel van onze doelgroep de post niet (tijdig) opent of de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Zij worden vaak wel ondersteund door bijv. vrijwillige maatjes of professionele hulpverleners, maar zij komen ook niet wekelijks langs. Daardoor krijgen we nog teveel aanvragen nadat de aanmeldingsperiode al is verstreken. In oktober organiseren we daarom twee inloopavonden voor hulpverleners (vrijwilligers en professionals) om uitleg te geven over onze kerstpakkettenactie en ze te vragen om waar nodig hun cliënten te helpen bij het tijdig aanvragen van een kerstpakket.
Aan het “succes” van de kerstpakkettenactie 2019 kunt u ook een bijdrage leveren. Vanwege de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent op 1 januari 2019 hebben we, om een gelijkwaardig pakket te kunnen aanbieden, de waarde van de pakketten verhoogd naar € 35,- voor een alleenstaande en € 45,- voor een gezin. Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in december blij maken.  Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl.

Met vriendelijke groet, Stichting Kerstactie Kerken Berkelland