Adventsactie 2019.

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vaak vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunen de MOV-groepen in onze parochie dit jaar projecten die zich richten op de hulp aan deze kwetsbare groepen.
Dit jaar draagt de Adventsactie bij aan projecten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen in vier verschillende landen: El Salvador, Somalië, Peru en Niger. Veel inwoners van deze landen hebben te maken met werkloosheid, bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan gezond voedsel. Vaak ontbreken goede gezondheids- en geboortezorg. Dit leidt onder meer tot moeder- en babysterfte. Ook lijden veel jonge kinderen aan ondervoeding, waardoor ze een ontwikkelingsachterstand oplopen.

Dit jaar hebben de gezamenlijke MOV-groepen in onze parochie besloten om de adventsactie 2019 in te zetten voor een project in El Salvador. In dit Midden-Amerikaanse land willen we met de Adventsactie helpen een gezondheidskliniek uit te breiden met een opvanghuis voor zwangere vrouwen. Hier zullen (aanstaande) moeders en vaders voorlichting krijgen over borstvoeding en advies hoe ondervoeding en babysterfte te voorkomen is. Daarnaast wil de kliniek gezinnen begeleiden bij het opzetten van moestuinen voor het verbouwen van gezond voedsel.

El Salvador, een klein tropisch land met ongeveer 6,3 miljoen inwoners, grenst aan de Stille Oceaan en aan de landen Honduras en Guatemala. Het land kent 20 vulkanen en de grond is daardoor zeer vruchtbaar. Maar het dichtbevolkte land met 303 inwoners per km2 wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. De bevolking leeft hoofdzakelijk van de landbouw. Dat was lange tijd het verbouwen van koffieplanten, maar de laatste jaren zijn daar andere gewassen bij gekomen. El Salvador werd in 1821 onafhankelijk van Spanje. Maar de invloed van de Verenigde Staten was toen en is nog steeds groot en dat heeft niet altijd goed uitgepakt voor de inwoners. In oktober 1979 brak in El Salvador een burgeroorlog uit die tot 1992 zou duren. De burgeroorlog kostte aan tienduizenden burgers het leven, waarbij de moord op aartsbisschop Oscar Romero, tijdens het lezen van de mis, wellicht het meest bekend is. Al met al heeft deze burgeroorlog het land ontwricht en vrijwel aan de afgrond gebracht.

Het verpauperde land kent een zwakke centrale overheid: grote delen van het land worden geregeerd door bendes die zich bezighouden met het smokkelen van cocaïne uit Columbia. Grote delen van de bevolking worden door deze bendes afgeperst en vooral jonge mensen willen het land daarom verlaten. Onder de vluchtelingen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens zitten veel jonge mensen uit El Salvador.

Wilt u bijdragen aan het project? Maak dan uw bijdrage aan de Adventsactie over op IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen onder vermelding van MOV Adventsactie 2019.

Namens de gezamenlijke MOV-groepen dank voor uw bijdrage