Adventsvespers H. Johannes de Doperkerk

Adventsvespers H. Johannes de Doperkerk

Het zijn de donkere dagen voor Kerstmis en we missen rond het tijdstip van de Vespers de laatste stralen van een matte najaarszon door de veelkleurige glas-in-loodramen in de
H. Johannes de Doper waaraan we de laatste tijd zo gewend waren.

De eeuwenoude ruimte vult zich nu met het diffuse kaarslicht op het priesterkoor.
Tijd voor het Kerkelijk avondgebed, de Vespers, het ingetogen moment bij het overgaan van de dag naar de avond, zoals dit al eeuwen in kloosters en abdijen wordt gebeden of gezongen en waarmee wij in Zutphen al dertig jaar zijn vergroeid.
De Adventsvespers als voorbereiding op Kerstmis, zijn als het ware een hartstochtelijke schreeuw om verlossing en bevrijding, om waardigheid en vrede voor alle mensen die uitzien naar het nieuwe Licht dat komen gaat.
Juist in deze jachtige en onzekere wereld is er een groeiende behoefte aan herwaardering van oeroude vormen van spiritualiteit en bezinning, met aandacht voor de Eeuwige.
Met de teksten van de Antifonen, Hymnen en Psalmen en de verstilde klanken van het gregoriaans, zoals zoveel anderen dat al eeuwen voor ons deden, zijn de Vespergebeden van alle tijden.
Het aloude Gregoriaans is daarom mede een solide grondtoon in ieders bestaan.
De Vespers in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen op de vier Adventszondagen 1-8-15 en 22 december beginnen om 17.00 uur.
Tekstboekjes met vertalingen zijn beschikbaar.