Actie voor Albanië

In het armlastige Albanië vonden de afgelopen maanden regelmatig aardbevingen plaats. In de laatste week van november waren deze bevingen heel hevig. Met het gevolg dat er veel doden te betreuren zijn (op het moment van schrijven al 51 en dit loopt op) en nog meer gewonden en materiele schade. Veel nabestaanden leven met een groot verdriet en diepe rouw. De regering, de Caritas en de kerken in het aartsbisdom Tirana – Durrës verlenen op allerlei gebied hulp. Helaas zijn het de armste mensen die het meest te lijden hebben. Aartsbisschop George Frendo heeft een bankrekening opengesteld voor giften om de ernstige nood te lenigen.  U kunt deze actie ondersteunen door overmaking op rekeningnummer NL04RABO0322395100 ten name van parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van Actie Albanië. Deze  actie wordt u aanbevolen door het pastoraal team en het parochiebestuur. Hartelijk dank voor uw bijdrage.