Geloven Nu gespreksgroep in Lochem

 

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in het leven.

Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.  

 

Maandag 20 januari 2020:

“De politiek van Balak” (Numeri 22:1-21)

Behalve de koningen van Israël en Juda worden er in de Bijbel ook koningen van de omringende volken genoemd. De farao van Egypte wordt vaak genoemd, maar ook de koningen van de Filistijnen, Moab, Edom, Ammon en Aram spelen een belangrijke rol. Na de uittocht uit Egypte gaan de Israëliten op weg naar “Het Beloofde Land”. En onderweg vinden verschillende (gewapende) schermutselingen plaats – over een doortocht, over een pleisterplaats, en natuurlijk over dat beloofde land zelf. De Israëliten moesten zich door de woestijn vechten en ook het land invechten.

 

Locatie: Parochiecentrum Kastanjelaan 33 in Lochem

Aanvang 20.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom

De gesprekken ontstaan aan de hand van toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer meedoen?

Geef u dan op bij Gerrit Kemna, telefoonnummer 06-12787422

Volgende geplande bijeenkomst

Maandag 17 februari 2020 “De rol van Christus”(Kolossenzen 1:9b-23)