GRIJP JE KANS, HOUD DE KERK IN BALANS

Velen van u hebben het afgelopen jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is. Namens alle geloofsgemeenschappen hartelijk dank daarvoor. We zijn ook blij en trots dat wederom vele vrijwilligers actief hebben meegeholpen de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

En nu kijken we vooruit naar het nieuwe jaar 2020. Op 21 oktober jl. waren vrijwilligers bij elkaar om te evalueren maar vooral om zich voor te bereiden op het komende jaar. Ze luisterden naar elkaars verhalen en  lieten zich aansteken door elkaars enthousiasme. Een aantal geloofsgemeenschappen is al uiterst creatief bezig met de werving. In het gesprek dat ze met elkaar hadden kwam een mooi nieuw thema naar voren wat we graag met u delen:  Grijp je kans, houd de kerk in balans.

Een thema waar veel over te zeggen is. Op de eerste plaats weten we allemaal dat onze kerk moeilijke tijden doormaakt. Steeds minder mensen vinden de weg naar onze kerken. Juist daarom is het goed om te investeren. Niet alleen in de gebouwen maar vooral in voldoende activiteiten waarin mensen zich kunnen vinden. Ons pastoraal team is samen met de geloofsgemeenschappen bezig de pastorale nabijheid ter plaatse verder uit te bouwen. Werken aan omzien naar elkaar. Aan ontmoeting en leefbaarheid binnen de gemeenschap, waarbij we gevoed worden vanuit ons geloof. Op de tweede plaats kost het onderhoud aan gebouwen veel geld. Dus om onze kerken “in balans” te houden hebben wij uw hulp en steun nodig. Onze kerk doorgeven aan onze toekomstige generatie is en blijft een belangrijke doelstelling.

Pastoor Harry Scheve