Het Gregoriaans getijdenkoor zoekt nieuwe leden

Als gevolg van langdurige ziekte van een viertal koorleden komen wij graag op korte termijn  in contact met koorzangers die geboeid en gefascineerd door het Gregoriaans en hiermee ook enigszins vertrouwd zijn. Door het jaar heen gaat het globaal om ca. 20 repetities en ca. 12 gezongen Getijdenvieringen, waarbij het accent vooral ligt op de Vespervieringen. De repetities met een korte koffie/thee-pauze zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.15 uur in de sacristie van de St. Janskerk in Zutphen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.getijdenkoorstjanzutphen.nl