Boekpresentatie “De Nieuwstadskerk in Zutphen”

Op donderdag 23 januari kwamen meer dan honderd mensen naar de H. Johannes de Doperkerk om aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van het boek “De Nieuwstadskerk in Zutphen”.

Dankzij intensief onderzoek is sinds kort veel meer over de geschiedenis van deze kerk bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden gedetailleerd uit de doeken gedaan in het boek ‘De Nieuwstadskerk in Zutphen’. Ontdekkingen en inzichten, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het Klein Vaticaan werd genoemd. Het boek laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel. Het prachtige boek is ook via de parochie te koop voor de speciale prijs van € 25,–. U kunt het boek ophalen bij het parochiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat 4 in Zutphen, openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk het boek na de zondagse Eucharistievering te kopen.  Betaling dient contant te geschieden.

Onderstaand het gedicht geschreven door “onze Herman Heuver”. Dit gedicht is tijdens de boekpresentatie door Herman voorgedragen.

Ik ben best oud
Het is zeker; mijn oorsprong ligt in de 13e eeuw
Gesticht, geboren, gebouwd
In de Nieuwe Stad naast Zutphen
Door Graaf Otto II, door mensen bedacht
Met mensen handen gemaakt
Ik ben wel 750 jaar
Klein begonnen
Uitgebreid, aangebouwd, veranderd

Ikzelf ben weerloos

Ik bied graag onderdak aan velen
Voor devotie, voor gebed
Voor zang, voor samenzijn
Ik ben een huis van God
Een huis voor velen
Een huis voor een moment van stilte

Onderdak voor concerten
Orgelmuziek doet mij vreugde
Gezang geeft mij klank
Galm is voor oor en gehoor
Stilte, de stilte ben ikzelf

Ikzelf ben weerloos

Mijn huid is de schil tegen weer en wind
Daken en wanden met daglichtgaten
Gevelopeningen gedicht met glas-in-lood ruiten
Wanden van baksteen
Daken van hout afgedekt met leien
De gesel van weer en wind
Geeft mij littekens maar ook glans

Ikzelf ben weerloos

In mijn bestaan soms trillend op mijn grondvesten
Vanwege geweld, oorlog, richtingenstrijd
Vernield, veranderd, gewijzigd
Schade opgelopen en weer hersteld

Mensen hebben het bedacht
Mooi gemaakt, statig met eer en geld
Eerbiedwaardig gekleurd, verguld
Vele veranderingen ondergaan
Naar smaak en eer van mensen

Ikzelf ben weerloos

Mijn huid, mijn dak is vaak kapot geweest
Ruiten vernield, loodkaders gebruik voor kogels
In de loop der tijd is mijn gebruik ook vreemd geweest
Ik was militair hospitaal
Militaire broodbakkerij
Ik was zelfs foerage magazijn Als gevolg van beleid en noden

Strijden is voor mij niet mogelijk

Ikzelf ben weerloos

Vaak gerestaureerd, hersteld gerepareerd
Door mensen en mensen handen
Ik voel mij statig en fier
Hersteld, gerepareerd, gerestaureerd
Mijn huid, mijn buitenschil is heel
Patina, ouderdom is mijn glans
Ik sta er te zijn

Ikzelf ben weerloos

Torenhoog, van ver te zien
Statigheid is mij gegund
Ik ben toch best een icoon
Mijn geschiedenis is onderzocht
Wel acht deskundigen waren ervoor nodig
Mijn verleden begint met de bodem
Met de Nieuwe Stad
Heden voel ik mij gewaardeerd
Alle aandacht en respect voor mij
Voor mij speciaal

Ikzelf ben weerloos

Mijn sporen, mijn bouwsporen, mijn littekens
Soms verstopt, achter stuc of verf
Mijn gewelven zijn als de hemel
Gewelven zijn de grens tussen hemel en aarde
Onder de gewelven zijn mijn wanden en steunpilaren
Veranderd, gewijzigd, uitgebouwd, mooi gemaakt
Naar ideeën van mensen

Ikzelf ben weerloos

Boven de gewelven zijn bouwsporen zichtbaar
De jaren, de eeuwen laten zich aflezen
Of een beetje aflezen, niet alles is zeker
Mijn geschiedenis, mijn historie is best lang
Ben ik belangrijk of toch niet echt
Enige bescheidenheid past mij
Want naast mij is er meer

Ikzelf ben weerloos

Ik ben erfgoed, cultureel erfgoed
Niet van mijzelf maar van mensen
Want dat heb ik nodig
Nodig om fier en statig te blijven
Slijtage, ouderdom vraagt om aandacht
Aandacht van mensen, aandacht van organisaties
Om mij te restaureren, te onderhouden
Een doelfunctie te hebben
Mij respectvol en eerbiedwaardig te gebruiken

Ikzelf ben weerloos

De historie is opgetekend
Op initiatief van gemeente Zutphen
Op initiatief van mensen die er werken
Mensen die zich bezighouden met erfgoed
Het zijn er velen, maar enkelen hebben iets extra’s
Hendrik Haafkens heeft zijn rol en functie benut
Bouwhistoricus Jeroen Krijnen wel prominent
Jeroen met ervaring en beleving van mijn restauraties
Jeroen die het heeft vastgelegd en bewaard
Jeroen als aanjager voor het optekenen van de geschiedenis
Jeroen heeft archieven en documenten doorgespit
Geduldig, rustig zoekend door de eeuwen van mijn bestaan

Van mij is er een boek
Een boek 750 jaar Nieuwstadskerk
Mijn naam is ook wel St. Jan of H. Johannes de Doper
Ik heb ook andere namen gehad
Onze Lieve Vrouwe- of Maraiakerk
Maar ook Nicolaaskerk
Mijn bouwgeschiedenis gebundeld
In tekst en beelden weergegeven
Een eervol boek, heel eervol

 

Herman Heuver