Geloven Nu gespreksgroep in Lochem

 

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in het leven.

Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.  

 

Maandag 17 februari 2020:

“De rol van Christus” (Kolossenzen 1:9b-29)

Zoals Christus heeft geleden is ook de gemeente bestemd tot lijden. Wij kunnen dus bij ‘verdrukkingen van Christus’ denken aan verdrukkingen zoals Christus doorstaan heeft, maar ook aan verdrukkingen van het lichaam van Christus, d.w.z. van de gemeente (als huisgroep en als parochie).

Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van ​Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid: om het geheim te verkondigen dat verborgen was, van alle eeuwigheid en alle generaties af, maar dat nu geopenbaard is aan zijn ​heiligen.

Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken. En het luidt: ‘Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’ [Kolossenzen 1:24-29 (WB2012)]

 

Locatie: Parochiecentrum Kastanjelaan 33 in Lochem

Aanvang 20.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom

De gesprekken ontstaan aan de hand van toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer meedoen?

Geef u dan op bij Gerrit Kemna, telefoonnummer 06-12787422

Volgende geplande bijeenkomst

Maandag 17 februari 2020 “De rol van Christus”(Kolossenzen 1:9b-23)