Geloven Nu gespreksgroep in Lochem

In verband met het Coronavirus is onderstaande bijeenkomst verplaatst naar maandag 20 april.

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in het leven.

Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.  

 

Maandag 23 maart 2020:

“Symposium in Jeruzalem” (Lucas 22:15-30)

 

Lucas beschrijft Jezus’ lijdensweek op zijn eigen wijze. En doet dat op een wijze die we bij geen van de andere schrijvers vinden. Zo is het fascinerend dat Lucas aan de tafel van het laatste Avondmaal een soort tafelgesprek (= symposium) tussen Jezus en zijn leerlingen inlast. Jezus heeft zijn leerlingen, de 12 mannen die al die jaren bij Hem waren, zojuist ingewijd in het Nieuwe Verbond.

Daar heeft Jezus net gezegd: “Dit is mijn Lichaam…” en “deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed”. En dan begint het egoïstische gedoe weer, breekt een beschamend touwtrekken los.
De leerlingen gaan bekvechten over wie de beste leerling is! Heeft Hij net gesproken over zijn leven geven, over dienstbaar zijn in plaats van gediend worden, en dan kijken zij jaloers naar elkaar wie boven de anderen uitsteekt! Christen-zijn, doen zoals Jezus deed, is blijkbaar niet zo simpel! Soms lijkt wel of we het nooit leren. Toch goed dat we telkens weer deze Goede Week ‘tot zijn gedachtenis’ vieren.[1]

 

[1] naar Henk Bloem: https://kloostermagazine.nl/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-palmzondag/

 

Locatie: Parochiecentrum Kastanjelaan 33 in Lochem

Aanvang 20.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom

De gesprekken ontstaan aan de hand van toelichtende teksten en vragen, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer meedoen?

Geef u dan op bij Gerrit Kemna, telefoonnummer 06-12787422