“Kerk open” in Ruurlo


“ Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
vuur dat nooit meer dooft”.

In deze onzekere tijden willen wij er zijn voor elkaar.
De geloofsgemeenschap Ruurlo doet dat door de H. Willibrordkerk vanaf zondag 22 maart dagelijks van 10.00 uur tot 12.000 de kerk open te stellen.

Zo kan iedereen die daar behoefte aan heeft even binnenlopen voor  een moment van bezinning, gebed, stilte of om een kaarsje op te steken.

Deze openstelling zal duren zolang de beperkingen rond het coronavirus dat wenselijk maken.
Mochten er door de overheid andere maatregelen worden genomen dan zullen wij die natuurlijk in acht nemen.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoekers die gelijktijdig binnen zijn voldoende afstand houden van elkaar. De veiligheid van ons allen staat voorop.
Als er behoefte is aan geestelijke ondersteuning kan men dat bij de vrijwilliger aangeven, zij geven u dan een telefoonnummer van iemand die u kunt bellen.

Dit initiatief wordt breed gedragen door de Raad van Kerken en iedereen uit Ruurlo en omstreken is welkom.