Mijmering van pastoraal werker Marga Engelage

Wat het coronavirus teweeg brengt.

Als ik mijn laptop opstart en naar buiten kijk zie ik de wieken van de molen draaien.
Ja, het is woensdag, denk ik. Op zaterdag en woensdag is het gebruikelijk dat de molen draait.
Maar de afgelopen dagen zag ik elke dag dat de wieken van de molen draaiden. Ik raakte er even door in de war:  ‘hé het is toch maandag?’ en: hé het is toch dinsdag?’

Zo snel als je aan een bepaalde regelmaat went.
Zo rustgevend als er een ritme in het leven is.

Maar nu door het coronavirus is alles ontregeld.
Mensen moeten thuisblijven, bij veel vanzelfsprekende
zaken moet je  nu ineens nadenken. Kan dit?, kan dat?,
en afstand houden. Kan ik nu wel of niet naar buiten
en hoe moet het met…….?

En weer hoor ik kamerleden vragen stellen over de
maatregelen, was het wel duidelijk genoeg,
is het niet te vrijblijvend gesteld? Verwarrend allemaal.
Eigen verantwoordelijkheid nemen,
tja dat doen mensen dus nu, maar lang niet iedereen
en niet zoals het zou moeten.
Nee, denk ik, men wil geen verzoeken, men wil geen adviezen krijgen,
geen oproep om thuis te blijven, men wil horen: ‘het is verboden’.
En ja dan gaan we opnieuw in de klaagstand.

Coronacrisis, coronavirus, corona besmettingsgevaar, je zet de wereld op z’n kop, je doet ons inzien hoe wij ons leven vormgeven.
Maar hopelijk breng je ons ook tot nadenken, over waar het echt om draait in het leven  én waar het ook echt zal moeten veranderen!

Liefde, zorg en aandacht, meer vanuit het samenleven dan vanuit ons individuele ik, ik, ik…!
Want er is zoveel wat we ontvangen, zomaar voor niets. En er is zoveel wat we samen kunnen beleven en voor elkaar kunnen betekenen ook zomaar, voor niets, maar met een enorme waarde.

Ik wens ieder een liefdevolle week, vol persoonlijke aandacht, een open hart en met een luisterend oor,
om te ontvangen en om te schenken.

Ik wil graag u graag mijn luisterend oor bieden en aandacht schenken aan uw zorgen,
vragen en opdat u even uw hart kunt luchten en wat woorden kunt delen.
En u een troostend of bemoedigend woord geven.

Marga Engelage – van Langen, pastoraal werker.
06-29405303