Vastenactie 2020

De MOV groepen in onze parochie HH. Twaalf Apostelen hebben gezamenlijk gekozen voor het project:

Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania

Wat is er aan de hand?
In Tanzania is bijna de helft (46%) van de kinderen onder de vijf jaar te klein voor zijn leeftijd. Eén op de drie van deze kinderen heeft een tekort aan vitamine A en één op de zeven heeft ondergewicht. Deze problemen zijn het gevolg van ondervoeding. Hierbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid eten die kinderen binnenkrijgen, maar ook om de benodigde voedingsstoffen. Voor een goede lichamelijke ontwikkeling is een gevarieerd dieet essentieel. Ondervoeding en ernstige tekorten aan essentiële voedingstoffen bij kinderen leiden tot ondergewicht, lichamelijke en mentale ontwikkelingsproblemen en kindersterfte.

 

Wat willen we bereiken?
Caritas Tabora – een katholieke hulporganisatie die noodhulp biedt aan lokale gemeenschappen – wil hierin verandering brengen. Doel van dit vastenactieproject is om de fysieke en mentale gezondheid van kinderen van 0-5 jaar in de stad Tabora te verbeteren.

 

Hoe doen we dat?
In vijf wijken van de stad worden bewustwordingsprogramma’s opgezet. In totaal zullen 1.150 ouders en verzorgers van kinderen onder de vijf jaar informatie krijgen over gezondheid en voeding. Ze leren over verschillende voedingsgroepen, voeding tijdens de zwangerschap, voeding voor baby’s en jonge kinderen, en het belang van een hygiënische kookomgeving. Dankzij de kennis die ouders en verzorgers opdoen, kunnen zij de gezondheid van hun kinderen verbeteren.
Met hulp van Vastenactie geeft Caritas Tabora ook training en voorlichting aan verloskundigen en verpleegkundigen over goede voeding voor baby’s en jonge kinderen. Ook verpleegkundige Nyareti Spuck volgde zo’n training.

Ze werkt als verpleegkundige in de apotheek in de plaats Ifucha. Ze doet al vanaf het begin mee aan het trainingsprogramma van Caritas Tabora over preventie van ondervoeding. Daarvoor kende ze wel wat theorieën, maar daar deed ze weinig mee. Onbewust gaf ze al wel redelijk goede adviezen aan moeders met kinderen.
“Ik ben blij dat ik door deze training geleerd heb om ondervoeding bij kinderen vast te stellen, zodat ik betere begeleiding en zorg kan geven aan mijn klanten,” vertelt Nyareti. Ze kan gevallen van milde en ernstige ondervoeding van elkaar onderscheiden. In het eerste geval geeft ze begeleiding en advies over goede voeding. In ernstige gevallen verwijst ze de ouders naar het ziekenhuis.

Doneren

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. In alle vieringen op 7 en 8 maart wordt er aandacht besteed aan de Vastenactie. De opbrengt van de collectes is deze vieringen is bestemd voor de Vastenactie. U kunt uw bijdrage ook in het vastenzakje doen en in de bus in de kerk deponeren. Of uw donatie overmaken op rekeningnummer IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van Vastenactie 2020.

Alvast hartelijk dan voor uw bijdrage.