Goede Vrijdag, vier het vanavond om 19.00 uur met ons mee via de website

Goede Vrijdag

Jezus vertrouwde op die God ‘Ik ben die is – Ik ben daar’.

Hij verkondigde Hem in woord en daad, tot vreugde van de mensen, maar ook tot ergernis. Hij bracht beweging in dat verstokte geloofssysteem, liet zieke, twijfelende en zoekende mensen herleven, herademen, gaf nieuwe toekomst – maar werd gestopt, aan een kruis geslagen: Gij – Gods Zoon? Pure godslastering! Aan het kruis met Hem!
Maar Hij bleef verbonden met zijn Vader, het ‘middelpunt’ van zijn leven. Zo stierf Hij.