Pauselijk gebed tot Maria in tijd van corona

Paus Franciscus tijdens de Mis van woensdagochtend 11 maart 2020 in de kapel van Casa Santa Marta. Foto: CNS Photo – Vatican Media

 

O Maria,
u schittert altijd op ons pad
als een teken van redding en hoop.
We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de zieken,
die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn,
uw stevig staande houdend.
U, redding van het Romeinse volk,
weet wat we nodig hebben,
en we weten zeker dat u zult voorzien,
zodat wij, net als in Kana in Galilea,
weer vreugde mogen zien en mogen feesten
na deze tijd van beproeving.
Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,
om de wil van de Vader te aanvaarden
en te doen wat Jezus ons zei,
die zelf ons lijden op zich nam
en ons verdriet droeg,
om ons, door het kruis, te leiden
naar de vreugde van de verrijzenis.
Amen.

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.