Vooraankondiging versoepeling corona maatregelen

Aartsbisdom Utrecht
Maliebaan 38-40 3581 CR Utrecht
Postbus 14019 3508 SB Utrecht
Telefoon 030 – 2361570 secretariaat@aartsbisdom.nl

 

 

 

Utrecht, 8 mei 2020

Aan de parochiebesturen en de leden van pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht

Op 6 mei jl. heeft premier Rutte een routekaart gepresenteerd met daarin de geleidelijke afbouw (onder voorwaarden) van de coronamaatregelen. Onder u en andere katholieke gelovigen leeft de vraag wat dit betekent voor het kerkelijk leven in onze parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie na 1 juni aanstaande.

Hierbij laat ik u weten dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen – gegeven bovengenoemde routekaart en de daarin vervatte voorwaarden – vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Over het resultaat hiervan zult u zo spoedig mogelijk per e-mail worden geïnformeerd, mede in aanmerking nemend dat u natuurlijk voldoende tijd zult moeten krijgen voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.

Van harte gezondheid, volharding en zegen toegewenst en toegebeden.

Mede namens de andere leden van de bisdomstaf,

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht