Bezinning voor zondag 17 mei 2020

Geest van Liefde
Leven in de Geest, leven in zijn Geest, de Geest van de Vader en Zoon: hoe doe je dat?
Hierop moet het antwoord steeds opnieuw gegeven worden. Omdat iedere tijd anders is en dus om een nadere toespitsing vraagt van de blijde Boodschap van de Verrezen Heer.
Het ontvangen van een antwoord veronderstelt dat je er om bidt en dat je je laat leiden door de verhalen van de Schriften.

Heer Jezus Christus,
schenk ons uw Geest van liefde,
zodat wij van liefde
de bron van ons leven kunnen maken
om daarmee de vrede op aarde te bevorderen.
Dat vragen wij aan U
ons grote voorbeeld van de liefde,
die ons niet verweesd achterlaat,
die  voor ons gebeden heeft,
leeft en bidt in eeuwigheid. Amen

De Geest die in ons leeft
Wat houdt mij gaande en staande ?
Hoe komt het, dat ik niet kopje onder ga in het leven?
Hoe kom ik moeilijkheden te boven?
Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden.
In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind.
Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij.
Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen.
En wel door regelmatig ons de vraag te stellen vanuit welke geest we leven.
Er leeft in ieder van ons een diepe kracht die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen.
Maar ze moet wel gevoed worden, getraind.
We kunnen dat door regelmatig stil te staan.
Bidden, een goed boek, samen vieren: ze kunnen onze geest voeden en sterken.
Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt,
ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder.
Diep in ons leeft de beloofde Helper, ons geschonken door Jezus.
Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit.
Het is die Geest die ons over de dode punten in het leven heen haalt.
Hij blaast ons hoop en perspectief in: een Geest van vuur en liefde die alles overwint.
Wim Holterman ofsf