Nog geen vieringen met parochianen in juni 2020

Het pastoraal team en parochiebestuur parochie HH. Twaalf Apostelen hebben besloten om in juni nog geen vieringen met parochianen te houden. De overheid schrijft tot 1 juli een maximum voor van 30 personen. Naast de voorganger, assistent, lector, koster, dirigent en één of twee zangers zijn dus maar 23 parochianen welkom. Er zou sprake moeten zijn van reserveren en ook dient er een gezondheidscheck gedaan te worden. Pastoraal team en parochiebestuur vinden het niet wenselijk om dit alles voor een maand op te tuigen.

Vanaf 1 juli 2020 mogen we met maximaal 100 personen samenkomen met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëne. Het pastoraal team en parochiebestuur zal op basis van de richtlijnen van het RIVM, het advies van het Bisdom en de input van de locaties z.s.m. met een uitwerking komen hoe de vieringen vanaf 1 juli georganiseerd kunnen worden.