Pinksternoveen ‘Kom, heilige Geest’

De bedoeling van deze Pinksternoveen is dat we gezamenlijk bidden naar Pinksteren toe.

Op 22 mei beginnen we met de openingsteksten daarna komt er elke avond 1 gebed bij. Zo bouwen we de noveen op tot we op de laatste avond vóór Pinksteren het gebed helemaal bidden.

Als iedereen dit gebed ‘s avonds om 19.00 uur bidt, zijn we via dit gebed met elkaar verbonden!

 

 

Laten we samen in verbondenheid bidden
voor de grote noden van deze tijd.
Negen avonden voor Pinksteren willen we samen bidden
dat God zijn Geest mag schenken aan onze geloofsgemeenschappen,
aan ons persoonlijk, aan individuele mensen die God op het spoor komen in hun leven.

Ga ergens rustig zitten, word u bewust dat God bij u is.
Voel u verbonden met andere ‘bidders’ die een pinksternoveen houden
en stel u voor dat u bidt
zoals de apostelen en Maria gebeden hebben
in de ‘bovenzaal’ die eerste keer…

Bron https://parochiesaverbode.wordpress.com/inspiratie/pinksternoveen

Belofte van de Vader:                                             Kom, heilige Geest
Ook nu wordt u gezonden:
Schenk ons de gave van het geloof:
Maak ons één in het geloof:
Wek in ons het verlangen naar U:
Help ons volharden in gebed:
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer:

*

Adem van God:                                                       Kom, heilige Geest
Adem van Leven:
Gods zalvende kracht:
Balsem van liefde:
Gods bevrijdende kracht:
Gods herscheppende kracht:
Vervul het hart dat U verwacht:

*

Leer ons de juiste keuzes te maken:                    Kom, heilige Geest
Vernieuw in ons de genade van ons doopsel:
Maak ons tot kinderen van God:
Wijs ons de weg naar Jezus:
Leer ons leven zoals Hij:
Help ons Jezus centraal te stellen in ons leven:
U bent de gave Gods:

*

U maakt Gods volk vurig:                                       Kom, heilige Geest
U vervult Gods volk met uw kracht:
U leert ons de taal van de liefde spreken:
U bidt in ons met een nieuwe taal:
U laat ons Gods licht en warmte ervaren:
U bent het liefdesvuur dat ons doordringt:
Stroom van levend water:

*

Die mij leert geven en vergeven:                          Kom, heilige Geest
Laat de liefde in ons openbloeien:
Laat de liefde vorm krijgen in ons leven:
U schenkt uw gaven zevenvoud:
U maakt Gods Woord levend:
U bidt in ons in alle omstandigheden:
U bent bron van leven en heiligheid:

*

U bent bron van geloof, hoop en liefde:              Kom, heilige Geest
U bent kracht in de strijd:
U bent kracht in het lijden:
U bent de taal waarin wij God verstaan:
Schept ruimte voor U in ons hart:
Kom over ons in kracht:
Vernieuw in ons de genade van ons doopsel en vormsel:

*

Leg de gezindheid van Jezus in ons hart:             Kom, heilige Geest
Leer ons liefhebben zoals Jezus:
Geef dat ons hart van liefde brandt:
Bron van leven:
Bron van liefde:
Liefde van de levende God:
Blijf altijd bij ons:

 

 

De Heer is de Geest. De Geest geeft leven.

https://www.youtube.com/watch?v=1sYA984m1pk&feature=emb_logo

 

Kom, Schepper Geest

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.