In memoriam Joseph Wissink

Op donderdag 28 mei is na een heel kort ziekbed onze mede-parochiaan Joseph Wissink overleden.

Op vrijdag 5 juni is Joseph, na een besloten uitvaart vanuit de H. Christus Koningkerk in Vorden begraven op het kerkhof in Keijenborg.

Joseph was nauw betrokken bij het proces van het ontstaan van ons parochieblad Onderweg in 2012. Met zijn kennis en vakmanschap vroeg hij offertes op bij vormgevers en drukkerijen en adviseerde hij het parochiebestuur bij het maken van de juiste keuzes. Minutieus hield hij zich bezig met lettertype, de kwaliteit van de  foto’s,  de indeling, de vormgeving en de druk. Was hij niet tevreden met het eindresultaat dan ging hij in overleg met de vormgever om wijzigingen aan te brengen of ging hij op zoek naar een andere drukker. Vanzelfsprekend behoorde hij vanaf het begin tot de redactie. Hij was enthousiast, precies en had een nooit aflatende werkethos. Joseph voelde zich verantwoordelijk voor het gehele blad, maar in het bijzonder had hij veel zorg voor de locatiepagina’s. Hij was de vraagbaak en het contactpunt voor alle lokale redacteuren.

Naast zijn werk voor de Onderweg was Joseph ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze website. Ook hier toonde hij zijn vakmanschap en het parochiebestuur nam graag zijn adviezen over. Hij ging bij mensen thuis langs om ze vertrouwd te maken met het ‘vullen’ van de pagina van de geloofsgemeenschap en nooit deed men vergeefs een beroep op hem.

Iedereen in de parochie kent Joseph als de man van de affiches, lay-out en drukwerk van folders en boekjes. Of dat nu voor de paasfolder, de kerstfolder, de Kerkbalans, de Passie, het Memorialconcert of particulier drukwerk was: bij Joseph kon je erop vertrouwen dat het eindresultaat perfect werd.

Voor zijn tomeloze inzet voor onze parochie heeft Joseph op 24 november 2017 de Willibrordplaquette ontvangen. Deze bisschoppelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht ontving hij op voorspraak van het parochiebestuur en met volledige instemming van het pastoraal team.

Joseph, dank voor je inzet. Rust in vrede.