Een groet voor de leden van onze kerkkoren en hun dirigenten en musici

Aartsbisdom Utrecht
Maliebaan 40 3581 CR Utrecht
Postbus 14019 3508 SB Utrecht
Telefoon: 030-2391956
E-mail : aartsbisschop@aartsbisdom.nl

 

 

 

Aan de leden van onze kerkkoren en hun dirigenten en musici

datum                                     referentie                          onderwerp

9 juli 2020                                                 2020.07.173

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

Het is inmiddels al zo’n vier maanden dat de meesten van u niet meer tijdens onze liturgische vieringen hebben kunnen zingen. Ook het repeteren is door de uitbraak van het coronavirus grotendeels stil komen te liggen. Dit alles heeft een grote impact, zowel voor uw koor/koren alsook voor onze parochies. Op tal van plaatsen hebben cantores en musici inmiddels de liturgievieringen ondersteund en verrijkt. Daar zijn we dankbaar voor. Maar voor velen van u is het niet kunnen zingen in onze kerken een groot gemis alsook voor onze (mede)parochianen. Daarom langs deze weg een groet van ons als staf van ons aartsbisdom Utrecht, bedoeld ook als woord van bemoediging. Wij hopen dat de situatie zich snel zal verbeteren, opdat koren weer kunnen gaan zingen in onze kerken en met hun zang onze eredienst aan God verrijken. Echter de verwachting is dat dat voorlopig helaas nog niet mogelijk zal zijn. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp. Zodra het weer kan, zult u tijdig geïnformeerd worden.

Wij wensen u een gezegende zomer en alle goeds en zegen voor u persoonlijk en voor u als leden van een kerkkoor.

Dat wensen wij speciaal ook toe aan de kinderkoren. Voor jullie, jongens en meisjes, een mooie zomervakantie toegewenst! We hopen dat jullie na de zomer ook weer met plezier zullen kunnen gaan zingen op jullie koor.

Met hartelijke groet en zegenwens, namens de bisdomstaf,

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht