Afscheid Jaap van Kranenburg

 

Met ingang van 1 juli 2020 heeft pastoraal werker Jaap van Kranenburg door kardinaal Eijk op eervolle wijze ontslag gekregen als lid van het pastoraal team van de parochie HH. Twaalf Apostelen. Het is bijzonder spijtig dat Jaaps gezondheid het niet langer toestaat zijn werkzaamheden voort te zetten. In hele kleine kring zal Jaap afscheid nemen van zijn collega’s, de bestuursleden en enkele vrijwilligers van de geloofsgemeenschappen. Helaas laat zijn gezondheid het niet toe om één grote afscheidsviering met receptie te houden. Het is de bedoeling dat Jaap in plaats daarvan in oktober in de geloofsgemeenschappen die dat op prijs stellen koffie gaat drinken met maximaal 15 personen uit die geloofsgemeenschap. In september zal een en ander nader uitgewerkt worden.

We wensen Jaap een goede en gezonde toekomst toe.