Dankjewel voor alle vrijwilligers in deze coronaperiode

Beste vrijwilliger,

In de afgelopen periode werden we door het Covid-19 virus overvallen.

Onze gewoontes met bewegingsvrijheden werden ingeperkt en zelfs voor dierbaren moesten we op afstand blijven. Ons sociaal contact werd hierdoor behoorlijk beperkt.

Na de opgelegde strenge maatregelen is er nu weer wat vrijheid gekomen.

Met gepaste afstand kunnen wij weer samenkomen en ook samen vieren. Dit moest wel eerst georganiseerd worden. Protocollen werden opgesteld. Heel veel mensen hebben zich hiervoor ingespannen. Het is indrukwekkend hoe snel en voortvarend dit is opgepakt.

Bijeenkomsten werden ad hoc georganiseerd en door alle inspanningen en een positieve instelling is en blijft onze parochie ONDERWEG.

Het pastoraal team en parochiebestuur willen op deze wijze graag hun grote waardering en dankbaarheid overbrengen aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

Vanuit de media is te volgen dat er hoop is op een oplossing, maar op dit moment is het nog even volhouden.

Beperkende maatregelen blijven nog nodig.

Zorg en aandacht blijven nodig.

Elkaar bemoedigen, moed houden en als het misschien even tegenzit elkaar steunen.

Om zo samen de toekomst in “ogen” willen en durven zien.

 

Daarom onze hartelijke dank!

 

Pastoraal team en parochiebestuur