Pastoor Scheve verleent medewerking aan de Gelderse bedevaart

Maria van Renkum wordt vaak bezongen als de ‘Koningin van Gelderland’. Zo wordt er al verschillende jaren een Gelderse bedevaart in Renkum gehouden. Deze bedevaart is in het bijzonder gericht op de bewoners van Gelderland en wordt georganiseerd door de Gebedskring van Onze Lieve Vrouw van Renkum. Op zondag 18 oktober a.s. zal pastoor Harry Scheve zijn medewerking verlenen aan de bedevaart. Meer informatie over het bedevaartsoord vindt u op https://mariavanrenkum.nl/bedevaartsoord/