Oktober: Mariamaand

De afgelopen maand zijn wij met de filmcamera op pad geweest en hebben wij drie filmpjes gemaakt. Wat betekent Maria voor mensen en hoe komt dat tot uitdrukking?

Op verschillende locaties wordt er samen de rozenkrans gebeden. Er wordt thuis gebeden. 
Parochianen gaan op bedevaart naar Lourdes, Medjugorje of naar Kevelaer. Er zijn Mariavieringen.
Veel kerken hebben een aparte Mariakapel of een Mariabeeld achterin de kerk. Velen steken daar 
geregeld een kaarsje op bij Maria en bidden tot haar. Veel bloemen worden bij haar neergezet. 

Wij hebben het rozenkrans bidden bijgewoond, geluisterd naar de Marialiederen, die gezongen 
werden door het getijdenkoor, en met parochianen gesproken voor wie Maria van grote betekenis is.
Zo zijn er drie filmpjes gemaakt in de diverse locaties (o.a. in Keijenborg, Hengelo, Zutphen en Joppe): 

1e Een leven met Maria.
2e Dag Maria.
3e Maria, tot u willen wij bidden. 

Deze filmpjes willen wij u in de oktobermaand laten zien. 
Elke woensdag verschijnt er een filmpje op onze website.
Op de laatste woensdag van de oktobermaand, 28 oktober, sluiten we af met een Mariaviering om 19.00 uur in de H. Johannes de Doper (St. Jan) te Zutphen. 
Als u de Mariaviering wilt bijwonen dan moet u zich vóór 26 oktober aanmelden bij reserveringensintjan@outlook.com  

De viering is ook via de website te volgen kerkdienstgemist Zutphen https://www.12apostelen.nl/index.php/kerkdienstgemist-zutphen/ 

 

 

 

Laura van de Kam, parochiemedewerker
Gerry Spekkink, parochiemedewerker 
Marga Engelage, pastoraal werker