Slangenburg Benedictijns vormingsprogramma 2021 in de Abdijhoeve

De Sint Willibrordsabdij biedt in de Abdijhoeve Bethlehem voor alle geïnteresseerden een programma aan voor meditatie, bezinning, toerusting, verdieping en studie op basis van de christelijke geloofstraditie in haar monastieke en met name benedictijnse vorm.

Elk jaar bieden we een aantal weekenden aan. We baseren ons hierbij op zeer diverse uitgangspunten: mystieke teksten, Bijbelfragmenten, liturgische en monastieke praktijken, culturele vormen. Ook de werkvormen zijn divers: meditatie, voordrachten, tekstlezing, dialoog, creatieve technieken. In de Goede Week zullen we weer een Triduum Sacrum –retraite in stilte aanbieden, voor onze oblaten en andere belangstellenden.

De kosten zijn € 185,- per persoon (all-in). Kamers met eigen douche en toilet. Aanvang op vrijdag om 16.00 uur. Vertrek op zondag om 14.00 uur. Voor meer informatie: mail naar stiltecentrum@willibrords-abbey.nl

Het programma van de weekenden en de Goede Week-retraite ziet er als volgt uit:

29-31 januari              Op weg naar vrijheid en vitaliteit                              Wil Derkse

Het wegrollen van de steen voor het graf. Op willen staan kan omgezet worden in een levenskeuze. Die vergt een toegestoken hand (opstanding lukt niet op je eentje), en de ontwikkeling van de eigen innerlijke spierkracht. In dit weekend worden zowel de bedreigingen als de groeivoorwaarden van onze innerlijke vitaliteit overwogen. Benedictus toont dat merkwaardigerwijs de gehoorzaamheid nieuwe vrijheid kan schenken

1-4 april      Triduum Sacrum: door dood naar leven                                     Br. Coert Biesjot

Van Witte Donderdag tot Paasmorgen maken we de vieringen van de Goede Week mee, samen met de monniken, en luisteren we naar twee bezinnende inleidingen over de liturgie van Pasen. De deelnemers zijn in stilte bij elkaar. De liturgie is het programma. Aanvang donderdag 1 april om 16.00 uur; vertrek zondagmorgen 4 april om 11.00 uur.

9-11 april                          Het loslaten en de uittocht                                       br. Johan te Velde

Het Bijbelse uittochtverhaal, zoals we dat in Exodus vinden, geldt als een van de basisverhalen van joodse en christelijke spiritualiteit. Het gaat om twee bewegingen: het loskomen van alles wat je onvrij houdt en je tot slaaf maakt, en het in vertrouwen op weg gaan naar het nieuwe en onbekende. Het is de doortocht van dood naar leven zoals christenen die met Pasen vieren. Wij gaan in dit weekend het verhaal lezen en onze eigen levensverhalen er naast zetten. Waar hebben wij in ons leven bevrijding ervaren? Hoe zijn wij zelf op weg naar het land dat ons belooft is?

28-30 mei       Monastiek leven: iets voor jou?                                            Abt Henry Vesseur en br. Johan te Velde

Het kloosterleven spreekt tot veler verbeelding, maar zelf monnik worden lijkt menigeen een stap te ver. Onbekend maakt ook hier onbemind. Toch zijn we allen op zoek naar Gods bedoeling met ons leven. Daarom stellen de broeders van de Sint Willibrordsabdij je tijdens dit weekend in de gelegenheid om nader kennis te maken met het monnikenleven in deze tijd. Ontdek dat monniken niet wereldvreemd zijn, maar een zinvolle en levendige bijdrage leveren in het hart van Kerk en wereld. En onderzoek in alle vrijheid of hier voor jou wellicht ook een toekomst ligt.

18 – 20 juni     Monastieke psychologie                                                        Joost Baneke

In de monastieke traditie is een enorme rijkdom aan psychologische ervaring en wijsheid verborgen. Benedictus adviseert zijn monniken stabiel te blijven en niet telkens weg te lopen voor hun problemen. Een advies dat Sigmund Freud vele eeuwen later ook zou geven aan patiënten voor een psychoanalytische behandeling. De twaalfde eeuwse monnik Aelred van Rievaulx beschrijft hoe we toegang kunnen vinden tot onze ziel door onszelf eerst leeg te maken, en dan te laten vullen door goddelijke genade. Hoe doe je dat? Wat is dat: goddelijke genade? En wat is trouwens de ziel? Is dat niet ons brein? Teksten die op het eerste gezicht vreemd overkomen kunnen ons confronteren met wat onbekend is in de ander, maar ook in onszelf. Dat kan juist helpen niet alleen onszelf, maar ook de ander beter te leren kennen – zelfs de Ander naar wiens beeld en gelijkenis we geschapen zijn. We werken vanuit het boek: Ziel. Monastieke psychologie in de twaalfde eeuw. Willem van Saint-Thierry, Isaac van Stella, Aelred van Rievaulx. Vertaling, inleiding en annotatie van Joost Baneke, voorwoord  van Elias Dietz ocso. Damon, Eindhoven, 2020.

9-11 juli          Sint Benedictus, Patroon van Europa                                    Abt Henry Vesseur

In 1964 werd de heilige Benedictus uitgeroepen tot Patroon van Europa. Wat heeft een monnikenvader uit de 6e eeuw na Christus onze tijd en samenleving te vertellen? Welke actuele perspectieven liggen er verborgen in de Regel voor Monniken die Benedictus schreef? Aan de hand van het Leven en de Regel van Benedictus maken we kennis met het spirituele erfgoed van de Benedictijnen.

3-5 september           Geestelijk leven                                                              br. Johan te Velde

Jan van Ruusbroec (1293-1381) was een Brusselse kapelaan die op zijn 57e intrad in een kloostergemeenschap te Groenendaal (bij Brussel). Hij heeft een flink aantal geschriften op zijn naam staan die allemaal over het mystieke leven gaan, over de opgang van de mens naar God. Hij schrijft daar helder en toegankelijk, maar tegelijk zeer diepzinnig over, in een nuchtere en precieze stijl. Zowel literair als spiritueel behoort Ruusbroec tot de top van de laat-middeleeuwse schrijvers van de Lage landen. Wij gaan samen gedeelten lezen en bespreken uit Vanden blinckenden steen, een van Ruusbroecs vroegere werken waarin zijn gedachten over de geestelijke groei goed worden samengevat. Het is een kort werk dat geschikt is voor de lezer van vandaag.

12-14 november        Monastieke psychologie                                            Joost Baneke

In de monastieke traditie is een enorme rijkdom aan psychologische ervaring en wijsheid verborgen. Benedictus adviseert zijn monniken stabiel te blijven en niet telkens weg te lopen voor hun problemen. Een advies dat Sigmund Freud vele eeuwen later ook zou geven aan patiënten voor een psychoanalytische behandeling. De twaalfde eeuwse monnik Aelred van Rievaulx beschrijft hoe we toegang kunnen vinden tot onze ziel door onszelf eerst leeg te maken, en dan te laten vullen door goddelijke genade. Hoe doe je dat? Wat is dat: goddelijke genade? En wat is trouwens de ziel? Is dat niet ons brein? Teksten die op het eerste gezicht vreemd overkomen kunnen ons confronteren met wat onbekend is in de ander, maar ook in onszelf. Dat kan juist helpen niet alleen onszelf, maar ook de ander beter te leren kennen – zelfs de Ander naar wiens beeld en gelijkenis we geschapen zijn. We werken vanuit het boek: Ziel. Monastieke psychologie in de twaalfde eeuw. Willem van Saint-Thierry, Isaac van Stella, Aelred van Rievaulx. Vertaling, inleiding en annotatie van Joost Baneke, voorwoord  van Elias Dietz ocso. Damon, Eindhoven, 2020.

26-28 november        Lofzangen voor het leven                                          Wil Derkse

Een weekend rond de Bijbelse lofzangen van Maria en Simeon, die opgenomen zijn in het Avondgebed en de Dagsluiting: het Magnificat en het Nunc Dimittis. De beide teksten zullen in de beproefde vorm van de lection divina, in een meditatieve ‘Bildbetrachtung’ van twee schilderijen van de Visitatie en de Opdracht in de Tempel, en in luistermeditaties rond twee composities van J.S. Bach en David Willcocks worden overwogen. Werkvormen die trouwens in elkaar over kunnen gaan. Twee lofzangen die fundamentele levensveranderingen en het nieuwe licht vieren.