Kerk open op Allerzielen

Op 2 november is in een aantal locaties de kerk open. Voor zover bekend kunt u in de volgende locaties terecht:
In Borculo zullen om 10.00 uur de kerkklokken luiden. Vanaf 10.00 uur is de kerk de gehele dag geopend voor gebed en/of om een kaarsje aan te steken. Er zijn daarnaast kaarsen beschikbaar die meegenomen kunnen worden naar het kerkhof. Om 19.00 uur is er een viering. Aansluitend is er gelegenheid om naar het kerkhof te gaan, dit zal echter niet gezamenlijk gebeuren.
In Drempt is de kerk open van 9.30 uur tot 18.00 uur voor gebed en het aansteken van een kaars.
In Hengelo is de kerk geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.
In Joppe is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur voor gebed en om een kaarsje op te steken.
In Keijenborg is op maandag 2 november de Mariakapel geopend.
De kerk in Steenderen is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Om 10.00 uur wordt de klok geluid. Voor in de kerk staat het gedachteniskruis met de kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar. Men kan daar een kaarsje aansteken en de overledene(n) gedenken. Op het kerkhof kan men een graflicht pakken en bij de dierbare(n) zetten. Het kerkhof wordt verlicht tot 20.00 uur, dus men kan ook ’s avonds terecht.
De kerk in Zutphen is open van 10.00 tot 18.30 uur